2009. február 9., hétfő

Hány uráli nép van? 10. A szamojédok

Természetesen azonnal le kell szögeznünk, hogy a cím is provokatív, hiszen a szamojédokat senki nem tartja egy népnek. Teljesen mégsem jogtalan őket így tárgyalni, hiszen a mai napig olvashatunk általánosító megállapításokat a szamojéd népekről. Ennek az lehet az eredete, hogy korábban valóban nagyon kevés információ állt róluk a rendelkezésünkre, így természetes volt az általánosítás. Később azonban rossz szokásként megmaradt, hogy az egy-egy szamojéd népre (általában a legnagyobb létszámú és leginkább ismert tundrai nyenyecekre) vonatkozó ismeretekről úgy beszéltek, mintha azok az összes szamojéd népre vonatkoznának.

Korábban több szamojéd nép élt a Szaján-hegységben, de nyelveik a 20. század elején kihaltak. Az utolsó kamassz, Klavgyija Plotnyikova beszélő 1989-ben halt meg. Tőle Ago Künnap észt nyelvész gyűjtött nyelvi anyagot a hatvanas-hetvenes években, de mivel nyelvét akkor már évtizedek óta nem használta, így őt inkább a beszélő és az „emlékező” közötti átmenetnek kell tekintenünk. (A szakirodalomban azt hívják „emlékező”-nek, aki (általában gyermekkorában) még valamennyire elsajátította a nyelvet, de később elfelejtette, és csak szavakat, kifejezéseket tud felidézni, az adott nyelven beszélni már nem tud. Klavgyija Plotnyikova azonban képes volt viszonylag gazdag anyaggal szolgálni.)

A szamojéd nyelveket északi és déli csoportra szokás osztani: az északiak közül még három él (nyenyec, enyec, nganaszan), a déliek közül egy (szölkup).

E négy nyelv beszélői közül egyedül a nganaszanok azok, akiket ma egyértelműen egy népnek kell tekintenünk. Ma kb. 500 beszélnek még nganaszanul, és nyelvük viszonylag egységes. (Szokás ugyan két nyelvjárást megkülönböztetni, de a különbségek nem jelentősek.) A Tajmír-félszigeten három faluban, ill. a „közeli” Dugyinka városában laknak.

Kevésbé egyértelmű az egységesség a szölkupok esetében. Náluk három fő nyelvjárásról, déliről, középsőről és északiról beszélhetünk. Ezek között vannak számottevő különbségek is, mégsem mondhatjuk őket egyértelműen külön nyelveknek. Az előbbi kettőt a Tomszki Területen, az utóbbit a Krasznojarszki Kraj és a Jamal-Nyenyec Autonóm Körzet határán beszélik. Bár az uráli népek lakóhelyeit ábrázoló térképek szeretik a szölkupok lakta területet egybefüggőnek ábrázolni, valójában az északiak messze elszakadtak a többiektől, és néhány száz éve nincs rendszeres érintkezés a csoportok között. Arról, hogy mennyire tekintik magukat egységes népnek, nincsenek adatok.

A fennmaradó két nyelvről korábban is tudtuk, hogy két-két nyelvjárásra oszlik, ezeket annak alapján nevezzük el, hogy melyik övezetben beszélik őket: tundrainak vagy erdeinek. Korábban a Jenyiszej torkolatánál élő enyecről nagyon keveset tudtunk, az erdei nyelvjárásról alaposabb ismereteket csak a 21. század elején, Florian Siegl munkáiból szerezhettünk. (A két enyec nyelvet egyébként ma már talán százan sem beszélik összesen, de ezek többsége is a tundrai változatot ismeri.) A tundrai és erdei nyenyec közötti jelentős különbségekről már korábban is tudtunk, a szakirodalom mégsem mint külön nyelvekről beszélt róluk. Az erdei nyenyecről egyébként jóval kevesebbet tudunk, mint a tundrairól, és ha egyszerűen nyenyeceket emlegetnek, akkor szinte biztosan a tundraiakról van szó. Ez nem véletlen, hiszen az erdeiek néhány százan, a tundraiak azonban több, mint huszonötezren vannak. A tundrai nyenyecek nemcsak a legerősebb szamojéd nép, de elszigeteltségének és hagyományos életmódjának köszönhetően a kisebb az uráli népek közül is az egyik legesélyesebb a túlélésre. (Lakóhelyük a Jenyiszej torkolatától a Kola-félszigetig, több ezer kilométeren át húzódik.)

Mai ismereteink alapján bátran nevezhetjük önálló nyelveknek, és mivel a tundrai és az erdei életmód radikálisan különböző életmódot takar, beszélhetünk különböző népekről is. Bár a szamojéd népek kultúrájában vannak közös (szibériai) vonások is, valójában erősen különböző kultúrákról van szó. Legyen elég azt említeni, hogy bár mindegyikőjük életformájában fontos szerepet játszik a rén, egészen különbözőképpen: az erdőövezetben csak kisebb (húsz-harminc fős) csordákat tartanak, és megélhetésüket emellett főleg a vadászat biztosítja; a tundrán leginkább hatalmas, többezres csordákat legeltetnek, és ez gazdaságuk legfőbb alapja; kivételt képeznek a nganaszanok, akik ugyan szintén használtak házirént szánhúzásra, de az étkezés céljából nem ezeket vágták le, hanem vadrénekre vadásztak.

5 megjegyzés:

El Mexicano írta...

Mi a helyzet a vótokkal és a vepszékkel? Ők nem külön népek/nyelvek?

Fejes László írta...

Hogy jönnek a vótok és a vepszék a szamojédokhoz???

El Mexicano írta...

Én alapvetően a sorozathoz szándékoztam hozzászólni, azért írtam ide, mivel ez az utolsó része (legalábbis a címke alapján).

Fejes László írta...

Ha végigolvastad a sorozatot, gondolom, észrevetted, hogy azokról az esetekről szól, amikor bizonyos csoportokat lehet egynek vagy többnek is számolni. A vótok vagy a vepszék esetében ilyen nem merül fel.

El Mexicano írta...

Átfutottam csak gyorsan, amennyi időm volt, de nekem ez így nem derül ki egyértelműen, amit mondasz. "Hány uráli nép van?" a cím (amiből én az összes felsorolását várnám), a vótok és a vepszék pedig még csak meg sincsenek említve érdemben, ezért merült fel bennem ez a kérdés. Mert így egy laikusnak az jön le esetleg, hogy ők nem számítanak népnek. :)