2008. július 20., vasárnap

Mari felirat Joskar-Olában

A bemutatott felvétel 2005 augusztusában, a 10. Nemzetközi Finnugor Kongresszus idején készült Joskar-Olában. A képen a Kis Kogsagán átívelő egyik híd látható (a térképen a legdélebbi). Számunkra azonban nem is a híd érdekes, hanem előtte a tábla, mely két nyelven is jelzi: Park-híd. Az igazi különlegesség nem az, hogy a felirat mariul is szerepel, hanem hogy mariul szerepel először, és alatta van az orosz felirat. Gyanakodhatnánk, hogy a tábla csak a kongresszus látogatói kedvéért került ki, de egyrészt a tábla állapota sem erre utal, másrészt a helyszín a kongresszus fő rendezvényeitől viszonylag távol esett, és propagandacélból aligha éppen itt helyeztek volna el egy ilyen táblát.

Joskar-Oláról szólva meg kell említenünk, hogy a neve mari, és 'vörös város'-t jelent. Nevét csak 1927 után kapta, előtte (oroszul) Krasznokoksajszknak hívták (a kraszno- jelentése szintén 'vörös', a -koksajszk oroszul a Koksaga folyó nevéből képzett elem: magyarra kissé erőltetve Vöröskoksagavárosnak fordíthatnánk), 1919-ig pedig Carjovokoksajszk (carjovo-: cári, cáré). Ebből világos, hogy a város nevében a 'vörös' nem talajára vagy hasonló természeti jelenségre utal. A város elnevezésének különlegessége, hogy azon kevés orosz szavak közé tartozik, melyekben a jo hangkapcsolatot az orosz helyesírás nem a ё betűvel, hanem a йо betűkapcsolattal jelöli. Mi több, azon igen-igen ritka orosz szavak közé tartozik, melyek й betűvel kezdődnek.