2009. március 28., szombat

Orosz nyelvi tananyagok

Aki komolyan szeretne uráli nyelvekkel foglalkozni, annak elengedhetetlen megtanulnia oroszul. Sőt, aki csak turistaként szeretné felkeresni a nyelvrokon népeket, annak is elsősorban nem az ő nyelvüket, hanem az oroszt célszerű tanulnia.

Két évtizeddel ezelőtt az orosz még kötelező tantárgy volt Magyarországon. A nagy többség ugyan nem szerzett használható nyelvtudást, de a cirill ábécét mégis mindenki megismerte, és aki úgy gondolta, hogy céljai vannak e nyelvvel, bizonyos fokú tudást meg is szerezhetett. Ugyanakkor az orosz nyelv elsősorban nem is kötelező voltának, hanem a kötelezőség okának köszönhetően igen nagy ellenszenvnek is örvendett, főleg azok körében, akik semmi hasznát nem látták.

Az utóbbi időszakben a helyzet megváltozott. Az orosz nemcsak hogy nem kötelező tantárgy, de a választható nyelvek körében is ritkán bukkan fel, és ha van is leehtőség választani, kevesen választják. A többség felnőtt korában kezd oroszul tanulni, amikor rájön, hogy valamiért szüksége van e nyelvre. Így járnak a leendő finnugristák is.

Csakhogy orosz nyelvű tankönyvekből jelenleg nincs olyan bőség, mint angol vagy német tananyagból, a régi tankönyvek pedig leginkább csak szerencsével, antikváriumokból szerezhetőek be. Ezért nagy szerencse, hogy van egy oldal, ahonnan letölthető orosztankönyveket, nyelvtanokat, szótárakat, hanganyagokat tölthetünk le. Az Orosz Tanodán keresztül beszerezhetjük a forgalomban már nem levő tananyagokat. Igaz, ezek szókincsanyaga, az ott bemutatott világ, a társadalmi viszonyok már jelentősen eltérnek azoktól, amit ma Oroszországban tapasztalhatunk, de ez csak szórakoztatóbbá, egzotikusabbá teszik a tankönyveket, ezzel is fokozva a nyelvtanulás élvezetét.