2008. november 1., szombat

Hírcsokor a finugor.ru-ról

A Karjalai Köztársaság saját rádió- és televíziótársaságot hozott létre Szampó néven. A döntés célja, hogy fejlesszék a köztársaság információs infrastruktúráját. A társaság feladata lesz a digitális sugárzás hálózatának kiépítése, a hivatalos szervek működéséről szóló információk eljutattatása a lakossághoz, illetve a lakosságtól érkező visszajelzések eljuttatása akormányzatokhoz a lehető leghatásáosabb módon. A remények szerint ez a demokrácia megerősödéséhez és a lakosság aktivizálódáshoz vezet majd, és segíti a köztársaság beilleszkedését a nemzetközi információs térbe.

Az új vállalat a Kulturális és tájékoztatásügyi minisztérium alá tartozik és jelenleg 10 főt foglalkoztat. Ezen kívül létrejött egy munkacsoport, melyben a minisztériumok, állami bizottságok, társadalmi szervezetek és a tömegkommunikációs szervek képviselői ülnek. Nekik az év végéi kell benyújtani ajánlásaikat.

(Forrás)

Az Európai Emberi Jogi Bíróság elutasította Kalle Paula finn állampolgár kérését, melyben a második világháborúig a tulajdonát képező, de ma már Oroszországhoz (Viippuri környéki) tartozó földjét és más ingatlanait kérte vissza. A finn nyugdíjas édasapjától örökölte a földet, és korábban a viipuri, illetve a Leningrádi területi bíróságon próbálta visszaperelni. Ezek sikertelensége után fordult az Európai Emberi Jogi Bírósághoz. Mivel a Finnország és Szovjetunió között kötött béke nem tért ki a magánszemélyek tulajdonára, joggal reménykedhetett abban, hogy sikert ér el. A bíróság azonban úgy vélte, nincs szó az emberi jogok megsértéséről. A férfi elégedetlen ügyvédje azt tervezi, hogy az ENSZ-hez fordul.

A Pro Karelia társaság arra hívta fel a figyelemt, hogy strassbourgi bíróság hasonló ügyben már hozott ellenkező döntést: 2003-ban Törökország fizetett kompenzációt egy ciprusi görög számára, akiknek ingatlana ciprusi török területre került. Törökország a bítróság 1998-ban született döntésének megfelelően járt el.

A Kallae Paula-ügy akár precedensértékű is lehetne, és finnek tízezrei követelhetnék vissza tulajdonukat a mai Oroszország területén.

(Forrás) Link
Felvették a vótokat az Észak-Oroszország kislétszámú őshonos népeinek jegyzékébe. (Ennek kezdeményezéséről korábban a finnugor.blog.hu számolt be.) A 2002-es népszámláláson 73-an vallották magukat vótnak. Ők a Leningrádi terület Kingiseppi járásában élnek. A vót nyelv a kihalás szélén áll, évente több gyűjtőexpedíció érkezik hozzájuk anyaggyűjtés céljából.

A vótok eredetileg földműveléssel és állattenyésztéssel, tavi és tengeri halászattal foglalkoztak, erdőt műveltek és vadásztak. Falvaikban a fából és a kőből építkezés sajátos elegye alakult ki, egyedülálló kulturális tájat alakítva ki.

(Forrás)

Edward Lucas brit újságíró arra figyelmeztette Észtországot, hogy elkerülhetetlen egy teljesértékű orosz nyelvű csatorna megalapítása. Lucas Az Oroszországi média és az információs háború című szemináriumon vett részt Tallinnban. A The Economist tudósítója szerint, habár az oroszországi adók az észtellenes propaganda aktív szócsövei, a véleményszabadság elve miatt sugárzásukat korlátozni nem szabad. Észtország egyedül azzal válaszolhat, ha orosz nyelvű tévécsatornát hoz létre: ezzel szemebn egyáltalán nem tud egyetérteni azokkal az észt politikusokkal, akik az orosz nyelvű adások teljes megszüntetését szorgalmazzák. Az észt médiaszakértők támogatták a javaslatot. A szemináriumot a Védelmi kutatások nemzetközi központja hívta össze, és kizárólag az észt nyelvű sajtó képviselőit hívták meg, az észtországi orosz sajtó képviselői nem voltak jelen.