2009. január 18., vasárnap

Nyet, Molotov!

Ezekben a téli hónapokban nehéz megfeledkeznünk a Téli háborúról, mely mély nyomot hagyott a finn öntudatban. Nem túlzunk, ha azt mondjuk, hogy egy nép megmaradása került veszélybe, és a legyőzhetetlen veszélyt sikerült elhárítaniuk. Mindennek emlékét bizonyos kultúrtermékek is őrzik, így például korabeli dalok is. Az elkövetkezendő hetekben ezekből mutatunk be egy csokorra valót. Első példányunk az öntudattól dagadó, büszke, rettenthetetlen dal. Először lássuk a finn szöveget (kurzívval az orosz szavakat emeljük ki):
Finlandia, Finlandia,
sinne taas matkalla oli Iivana.
Kun Molotoffi lupas' juu kaikki harosii,
huomenna jo Helsingissä syödään marosii.

Njet Molotoff, njet Molotoff,
valehtelit enemmän kuin itse Bobrikoff.


Finlandia, Finlandia,

Mannerheimin linja oli vastus ankara.
Kun Karjalasta alkoi hirmu tulitus,
loppui monen Iivanan puhepulistus.

Njet Molotoff, njet Molotoff,
valehtelit enemmän kuin itse Bobrikoff.


Finlandia, Finlandia,
sitä pelkää voittamaton Puna-Armeija.
Ja Molotoffi sanoi että katsos torppas niin,
Tsuhna aikoo käydä meitä kraivelista kiin.

Njet Molotoff, njet Molotoff,
valehtelit enemmän kuin itse Bobrikoff.


Uralin taa, Uralin taa,
siellä onpi Molotoffin torpan maa.
Sinne pääsee Stalinit ja muutkin huijarit,
politrukit, komissaarit ja petroskoijarit.

Njet Molotoff, njet Molotoff,
valehtelit enemmän kuin itse Bobrikoff

A szöveg magyarul kb. így hangzik:

Finlandia, Finlandia,
oda tartott megint Iván.
Amikor Molotov ígért neki minden jót,
holnap már Helsinkiben fagylaltot eszünk.

Ref: Nem, Molotov, nem, Molotov,
Többet hazudoztál, mint maga Bobrikov.


Finlandia, Finlandia,

A Mannerheim-vonal kemény akadály volt.
Amikor Karjalában megkezdődött a szörnyű tüzelés,
sok Ivánnak elment a cseveghetnékje.

Ref.

Finlandia, Finlandia,
attól fél a legyőzhetetlen Vörös Hadsereg.
És Molotov azt mondta, hogy úgy megnézné a házad,
A csuhna meg akar minket ragadni a gallérunknál fogva.

Ref.

Az Urál mögé, az Urál mögé,
ott van Molotov földecskéje.
Oda jutnak majd a Sztálinok és más szélhámosok,
politrukok, komiszárok és petroszkojok.

Ref.

A szöveg tele van különböző, nehezen fordítható nyelvi játékokkal. A harosii még csak-csak megfelel az orosz [harósij]-nak, de a marosii inkább az orosz [maróz]-nak ('fagy'), mint a [marózsenoje]-nak ('fagylalt') felel meg (a szándékolt jelentésre az angol fordításból következtethetünk). A csuhna a finnek, illetve általában a finnségiek orosz gúnyneve. A politruk, ill. a komiszár az orosz hadseregben tevékenykedő párttitkár neve, Petroskoi pedig Petrozavodszk finn elnevezése. (Az akkori Karjalai SZSZK fővárosa. A szovjet tervek szerint ezt a területet egyesítették volna Finnországgal, így egy szovjet tagköztársaságot alkottak volna.) A szöveg kiejtése is igyekszik „oroszos” lenni, bár ez inkább a finnben nem létező hangok becsempészésében merül ki. A szövegnek több változata is van, az alábbi videó is egy ilyet mutat be. (Ehhez magyar fordítást nem mellékelünk, az angol fordítás viszonylag pontosan tájékoztat a tartalomról.) Ebben a változatban több a nyelvtani hiba, a szöveg inkább a szovjet katona egyedi sorsára (ti. fogságba esik) koncentrál.

Az interneten megtalálhatjuk a szöveg orosz változatát is. Ez nem szó szerinti fordítása a finn szövegnek, viszont a dallamra énekelhető. Elképzelhető, hogy a finnek ezt sugározták az orosz katonák bosszantására, de lehet, hogy későbbi fordításról van szó:

Финляндия, Финляндия,
Снова к тебе в гости идет краснo-армия,
Молотов сулит, что если двери распахнем,
Всей страною счастливо и сыто заживем.

Нет, Молотов, нет, Молотов,
Врешь ты даже больше, чем когда-то Бобриков.

Финляндия, Финляндия,
На пути у красных Маннерхейма линия,
Полыхнули пламенем карельские леса,
Многих там иванов замолкли голоса.

Нет, Молотов, нет, Молотов,
Врешь ты даже больше, чем когда-то Бобриков.


Финляндия, Финляндия,
Боится тебя доблестная красноармия,
И Молотов, ища для дачи место красивей,
Сулит нам избавление от вековых цепей.

Нет, Молотов, нет, Молотов,
Врешь ты даже больше, чем когда-то Бобриков

В дальних краях, в зауральских степях,
Будешь строить сам себе там дачи на костях.
Будет место там и прочим сталинским друзьям,
Политруки, коммиссары, мы покажем вам!

Нет, Молотов, нет, Молотов,
Врешь ты даже больше, чем когда-то Бобриков


Finnország, Finnország,
Újból vendégségbe megy hozzá a Vörös Hadsereg,
Molotov ígéri, hogy ha az ajtókat szélesre tárjuk,
az egész országban boldogan és jóllakottan fogunk élni.

Ref.: Nem, Molotov, nem, Molotov,
Te még Bobrikovnál is többet hazudsz.

Finnország, Finnország,
A vörösök útjába áll a Mannerheim-vonal.
Lángokban állnak a karjalai erdők,
Sok Ivánnak elcsuklott ott a hangja.

Ref.

Finnország, Finnország,
Fél tőled a hős Vörös Hadsereg,
És Molotov, szép helyet keresvén dácsájának,
Az évszázados láncoktól való megszabadulást ígéri.

Ref.

Távoli vidékeken, az Urálon túli sztyeppéken,
Ott fogsz magadnak dácsát építeni majd a csontokon.
Lesz ott hely a más sztálini barátaidnak is,
Polirukok, komiszárok, megmutatjuk nektek!

Ref.

Érdemes rá felfigyelni, hogy míg az első finn változat az oroszokkal kapcsolatos sztereotípiákra épít, addig az orosz változat inkább a kommunista párt ideológiáját, világképét kezdi ki, miközben a szöveg fő motívumai változatlanok maradnak. (A második finn változat szemléletében az oroszhoz áll közelebb, de szövegében a másik kettőtől jelentősen eltér.)

Az orosz változatról sajnos nem sikerült hangfelvételt találni.