2009. január 7., szerda

Nyelvcsalád-fásítási mozgalom Széphalomban

A karácsonyfákat tegnap már le kellett szednünk, Széphalomban, a Magyar Nyelv Múzeumának kertjében december 17-én állított finnugor családfa remélhetőleg hosszabb életű lesz. A „faültetés” egy nagyszabású kezdeményezés első lépése, amelynek során számos nagy nyelvcsalád fájából a Kazinczy-kertben nyelvrokonságligetet létesítenek. A liget terve Radványi Györgytől származik, aki a Magyar Nyelv Múzeumát is tervezte. A családfa avatóünnepségének egyes részleteit megtekinthetjük a Zemplén TV oldalán: http://www.zemplentv.hu/?p=2099.

A 6 méter magas, 4 méter széles családfát Égerházy László erdőbényei szobrász alkotta meg. Az Anyanyelvápolók Szövetségének támogatásával megindult kezdeményezés újszerűsége mellett azonban nem tekinthetünk el a népnevek esetében megfigyelhető hibáktól, és amennyire a felvételről megállapítható, mintha az ágak is kissé összekuszálódtak volna. Míg egyes népek esetén a régi tankönyvekből megszokott külső elnevezésekkel találkozhatunk (pl. votják), addig más, szerencsésebb nyelvrokonaink már a saját nevükön szerepelnek, például a votjákokkal (udmurtokkal) együtt a permi ágba tartozó komik esetében nem a zürjén szó látható a népet jelképező falevélen. Emellett helyesírási hibák is akadnak, például a lívek nevében az i-ről lespórolódott az ékezet. A mordvinok esetében nincs utalás arra, hogy két népcsoportra oszlanak, ahogy a szamojéd népeknek is pusztán egy levelet szántak. Lehet, hogy a fa méretei nem engedték a további finomítást, azonban így meglehetősen pontatlan információkat nyújt „a szemléletes oktatási eszköznek” szánt alkotás.