2008. szeptember 20., szombat

A Komi Köztársaság mint finnugor oktatási centrum?

Miközben a Rénhírek a tudás napja kapcsán az oroszországi uráli népek és nyelvek helyzetén merengett, Vlagyimir Torlopov, a Komi Köztársaság elnöke a Sziktivkari Egyetem bölcsészkarára látogatott, számol be a finugor.ru.

A köztársasági elnök szerint Komiföld vezető szerepet tölt be a finnugor mozgalomban, különösen a szakemberképzésben. Bejelentette, hogy az elnök alá rendelt Művészeti Gimnázium hamarosan régióközi státuszt kap, és nem csupán az oroszországi finnugorok tehetséges fiataljai, hanem finn, észt és magyar diákok is tanulhatnak majd ott. Terveik szerint az oroszországi finnugor területek és a finnugor államok egyetemeinek és főiskoláinak rektorai számára kerekasztalt szerveznek, hogy egy finnugor rektori tanácsot hozzanak létre. Ezen kívül lehetőséget szeretnének biztosítani arra, hogy a finnugor államok diákjai a komiföldi egyetemeken tanulhassanak.

A hír néhány nappal később publikált komi nyelvű változata máshova helyezi a hangsúlyokat és rövidebb terjedelme ellenére néhány új adattal szolgál. Ezek szerint az elnök bejelentette, hogy a köztársaságban 2009-et a komi nyelvnek szentelik. (Sajnos nem derül ki, hogy ez mit jelent.) A tudósítás szerint Torlopov a diákok kérdéseire válaszolt: a kérdések leginkább a külföldi részképzési lehetőségeket érintették.