2009. január 22., csütörtök

Seilenthal az izsmaiakról

Egy régi adósságot szeretnénk törleszteni. Korábban nem fejeztük be a Tõnu Seilenthallal készült interjút. Az utolsó kérdés az izsmai komikra vonatkozott, pontosabban arra, hogy a program tanácsa hogyan viszonyul ahhoz a kezdeményezéshez, hogy az izsmai komikat hivatalosan is kislétszámú őshonos népnek ismerjék el. Korábban hasonló státustzt kaptak a vótok a Leningrádi Területen.

Seilenthal csak saját véleményét ismerteti, mely szerint minden etnikai csoportnak magának kell eldöntenie, hogy önálló népnek tartja-e magát. Példaként említi, hogy ha Észtországban a szettuk úgy döntenek, hogy nem tartoznak az észtekhez, hanem tekintetbe véve, hogy kulturálisan különböznek, önálló népet alkotnak, akkor megvan erre a joguk. Ugyanez vonaktozik az izsmaiakra is. Ha néha kívülről úgy is tűnik, hogy egyesek szeretnék (vagy éppen enm szeretnék), ha a finnugor népek valamelyik csoportja önálló néppé vállna, végső soron ez nem mások dolga, hanem egyedül az adott etnikai csoportra tartozik.