2009. július 8., szerda

Rajzfilmek võrui nyelven

Akik két évtizeddel ezelőtt tanulták a finnugor családfát, azok nem találkozhattak a võrui nyelvvel. Akik viszont foglalkoztak az észt kultúrával, azok tudják, hogy a 19. századig az észtek két irodalmi nyelvet használta: az északit (revalit, azaz tallinnit) és a délit (dorpatit, azaz tartuit). Ezek egymástól majdnem annyira eltértek, mint a finntől. Később, különösen a független Észtország megszületésével, az északi változat lett az uralkodó, a déli kiszorult a hivatalos használatból, könyvek és újságok sem jelentek meg rajta. Csak 1991-től, a függetlenséggel élesztették újra a délészt nyelvet, de ezúttal már a nyelvterület legnagyobb települése, Võru
alapján võrui néven. (Ez alig mutat eltérést a tőle délre és délkeletre, az észt–orosz határ környékén beszélt szettutól: a kettőt minden további nélkül tarthatjuk egy nyelvnek.)

Mint minden kevés beszélővel rendelkező nyelvvel kapcsolatban, a võruival is az a fő probléma, hogy az élet kevés területén lehet használni. A kilencvenes évektől ugyan jelentek meg könyvek, újságok, folyóiratok, de ezek száma is csekély. Éppen ezért jelentős, hogy a võrui nyelven beszélő gyerekek több mint száz rajzfilmet nézhetnek meg az interneten keresztül.

Azt sajnos nem igérhetjünk, hogy olvasóink le lesznek nyűgözve a filmek képi világától – sőt, mondjuk ki, hogy képesek tönkretenni a fiatalkorúak vizuális szocializációja irányában való minden törekvésünket. Azoknak viszont, akik tudnak észtül vagy finnül, remek szórakozást nyújtanak: elég, ha a képek helyett a feliratokra és a hangra koncentrálunk.