2008. szeptember 29., hétfő

Törvény a réntartásról

Az ősszel az Oroszországi Föderáció Állami Dumája Az északi réntenyésztésről című törvénycsomagot fogja tárgyalni. Erre azért van szükség, mert miközben Oroszország a világ legjelentősebb réntenyésztő állama, jelenleg nincsen törvény, mely egységesen kezelné a réntartással kapcsolatos ügyeket.

Oroszország északi területein legeltetik a világ rénállományának kb. 70%-át. A réntenyésztés nem csak a mezőgazdaság egy jelentős ágazata, hanem az őshonos népek életformájjának és kultúrájának szerves része is. E népek életszínvonalának emeléséhez is elengedhetetlen a réntenyésztés színvonalának emelése. Az északi őshonos népek tagjainak átlagéletkora 10--12 évvel alacsonyabb az átlagos oroszországgi polgárénál.

Valentyin Pivnyenko, a duma az Északi és Távol-Keleti Területek Ügyeninek Bizottságának elnöke szerint, habár az új törvény meghateremti a réntartás jogi, gazdasági, természetvédelmi és szociális alapjait, hasonló törvény elfogadására már jóval korábban szükség lett volna. A törvény hiányával hozza összefüggésbe, hogy a házirének száma folyamatosan csökken.

A törvénytervezetet egyébként már 2002-ben benyújtották, de csak hat évvel később kezdték tárgyalni.

Forrás: Госдума России рассмотрит закон "О северном оленеводстве"