2008. december 3., szerda

Mennyire mordvin a mordvin főváros?


Ez koránt sem olyan egyszerű kérdés, mint amilyennek első pillantásra tűnhet. A mordvinok saját köztársaságukon belül is kisebbségben élnek, és ugyanez jellemző a fővárosukra, Szaranszkra is. Míg Mordóviában a lakosság 31,9%-a vallja magát mordvinnak, addig Szaranszkban csupán 21,20%-a (2002-es népszámlálási adatok alapján). Ugyanakkor különbséget kell tennünk aközött is, hogy ki az, aki mordvinnak vallja magát, és ki az, aki közülük ténylegesen beszél mordvinul. Erről az oldalról nézve az arány még rosszabb. A mordvinok nagy része nem büszke nemzetiségére: az utcán, az iskolában vagy bármilyen közintézményben szinte csak oroszul beszélő emberrel lehet találkozni. A Mordvin Állami Ogarjov Egyetemen a diákok egymás között oroszul beszélnek, de a filológiai kar finnugor és mordvin tanszékein az oktatók mordvinul. Akik ezen a karon tanulnak (nálunk ez a bölcsészettudományi karnak felel meg), azoknak három nyelvet kell tanulniuk: mordvint (erzát vagy moksát, attól függően, hogy a diák melyik népcsoporthoz tartozik), magyart vagy finnt (nem a diák dönti el, hogy melyiket tanulja: első év elején egy papíron kapják meg, hogy melyik nyelvet kell öt évig tanulniuk) és végül angolt vagy németet. Itt az alapján sorolják őket a csoportokba, hogy az diák mit tanult előtte az iskolában. Ugyanakkor érdekes ellentmondás, hogy a tanulók nagy része kilenc-tíz évig is tanulhat angolul vagy németül, de az öt év alatt jobban megtanulnak finnül vagy magyarul. Ennek oka az, hogy keveset beszélnek az órán angolul vagy németül, és inkább csak írásban gyakorolnak.


Nagyon fontos, hogy van mordvin nyelvóra is, szintén öt éven keresztül, hiszen a diákok egy része otthon nem használja a nyelvet. Van, aki inkább csak ért mordvinul, de kevésbé beszél jól. Nehézséget jelent, ha a tanárokkal ezen a nyelven kell beszélni, vagy mordvinra kell fordítani egy szöveget. Gyakran használnak orosz szavakat beszéd közben, mert nem tudják kifejezni magukat mordvinul, és nyelvtani hibákat is gyakran vétenek. De szerencsére vannak olyan családok, akik otthon használják a nyelvet, így az ilyen környezetben élő diákoknak kevésbé okoznak nehézséget a mordvinórák. Az általános iskolákban az első 4 évben lehetséges anyanyelven tanulni tantárgyakat, utána kevésbé vagy egyáltalán nincs rá lehetőség, csak abban az esetben, ha egyetemen tanul tovább finnugor vagy mordvin szakon.


Mint ismeretes, és jellemző az Oroszország területén élő nemzetiségek nyelveire, így a mordvinra is, hogy nagyon sok orosz szó található a szókincsében. Az orosz szavak nagyon sokszor kiszorítanak már meglévő, akár ősi eredetű szavakat is. Az elmúlt 20 évben valamelyest javult a mordvin nyelv helyzete, de még mindig sok új orosz szó kerül be a mordvinba. Hiszen sokszor könnyebb átvenni az orosz szavakat, mint azokat lefordítani vagy mordvin megfelelőket alkotni.