2009. január 19., hétfő

Hány uráli nép van? 8. A manysik

A manysi nyelvnek négy fő nyelvjárása van: a nyugati, a déli, a keleti és az északi. Ezek mindegyikét több kisebb alnyelvjárásra osztják.

A nyugati manysik a Pelim és a Lozva folyó partján éltek, a mai Szverdlovszki területen. Területeik a 19. század közepén még átnyúltak az Ural nyugati (európai) oldalára. A 20. század utolsó harmadára minden bizonnyal kihaltak. A nyugati manysik korábbi fejedelemségéről Aado Lintrop cikkében olvashatunk.

A déli manysik áltak a legtávolabb a másik három csoporttól, amelyekkel már évszázadok óta nem érintkeztek. Ők a Tavda folyó mentén éltek, a mai Szverdlovszki és a Tyumenyi Területen. Ez a nyelvjárás a 20. század közepére kihalt.

A keleti manysik a Konda folyó mentén, a mai Hanti-Manysi Autonóm Körzet déli részén élnek. Számukat nehéz megbecsülni, talán százan lehetnek, akik még beszélnek manysiul.

A legtöbben az északi manysik vannak, ezt a nyelvjárást talán két- háromezren is beszélhetik. (A 2002-es népszámláláskor azonban az egész Hanti-Manysi Nemzetiségi Körzetben csak kb. százan vallották, hogy tudnak manysiul, ezek közül is 71 komi, 31 nyenyec és 19 más nemzetiségű – ezek között lehetnek a manysik... Természetesen ezeket az adatokat nem vehetjük komolyan.)


Láthatjuk tehát, hogy a manysik négy fő csoportjából ma már legfeljebb kettő lehet meg. Irodalmi nyelvet csak az északi manysik számára dolgoztak ki, de valódi irodalmi normáról nem beszélhetünk, inkább mindenki a saját anyanyelvjárásán írt (időről időre változó helyesírással: ennek fő állomásai a latin betűs a harmincas évek végéig, majd cirill betűs, melyben a legnagyobb áltozás a nyolcvanas-kilencvenes évek fordulóján történt: ekkor kezdték jelölni a magánhangzók hosszúságát). Amikor manysi nyelvről beszélünk, akkor általában az északi nyelvjárásra gondolunk.

Nehéz lenne arra a kérdésre válaszolni, hogy egy népnek tartják-e magukat a manysik. Leginkább talán arra tippelhetünk, hogy ez a kérdés fel sem merült náluk. Távol éltek egymástól, nem is tudtak egymásról. Életformájuk igen különböző volt: délen földműveléssel és állattenyésztéssel foglalkoztak, északon kizárólag réntartással, ill. vadászattal, halászattal. Az északiak kulturálisan sokkal inkább az északi hantikhoz, mint a déli manysikhoz hasonlítanak.

Ma azonban a fő kérdés nem az, hogy egynek, kettőnek vagy négynek számoljuk a manysikat, hanem az, hogy legalább egynek meddig számolhatjuk őket egyáltalán...