2009. január 31., szombat

Hogyan jutottak olvasóink a Rénhírekre?

Azok az olvasók, akik egy keresőprogram segítségével jutnak a Rénhírekre, nagy többségükben a rénhírek szóra keresnek rá. Vannak azonban néhányan, akik információt keresnek valamiről, és a réhírekre lyukadnak ki. Lássuk, ők hogyan jutnak el a Rénhírekre...


szíj enikő újra kell-e írni a finnugor őstörténetet
tréfás szólások
az uráli és a finnugor elnevezés különbözősége.
baszk baskír
besenyők antropológiája
hogy hívják svédország legészakibb megyéjét
nep 2009
nyelvi családfák kazinczy
popmenyecskék letöltése
vlagyimir vlagyimirovics putyin
ékírás
1973-as párizsi nemzetközi konferencia
2008 dec. legvilágosabb éjszakája
2008 december legvilágosabb éjszakája
a finn irodalom fogadtatása
a finn nyelvtan
a finnugor írásbeliség
afrikai népviselet
agyagpap
alkoholisták
alkoholisták élete
alsó nyelvállású magánhangzó
angol bélyegek eladási értéke
angol népviselet képek
antropologia magyar honfoglaló
antropológia rokonság
attikai nyelvjárás
az uráli népek és kultúrájuk
az uráli és a finnugor elnevezés különbözősége
azonos magánhangzók
beépített erkélyek
blogspot magyar
bíró andrás zsolt antropológus
countywandering
csango nepviselet video
csango ujgur
csecsen nyelv
csángo beszéd
csángó ä
csécsei zsuzsa kemence
deheroizáló történetírás
elte btk észt,litván,lett tanszék
elte udmurt órák
erdekessegek az okori nepekrol
etruszk nyelv wikipedia
etruszkok eredete
etruszkok honnan származnak?
finn diftongus
finn feminista irodalom
finn haditengerészet
finn nyelvjárások
finn-ugor rokonság tagadása
finnek tagadják a magyar rokonságot
finnugor manysi hanti nganaszan főváros hanti-manszijszk ob
fordítás we are the champions
glögi
gyemján
görög nyelvjárás dór ión
hagyományos orosz esküvő
haletelek szovegben
hegedűs ügy
hegyi mari recept
hit hiedelem
hogy hívják svédország legészakibb megyéjét?
hogyan élnek a lappok?
honnan eredhet a magyar népnevünk?
honti lászló 2009
hova tunt a sumer nep
hunfalvy + csángó
hunfalvy ugor vagy török-tatár eredetű-e a magyar nemzet
hány kőműves építi déva várát
hány ragok toldalékok
hátsó nyelvállású i
illesztés hangrend
izsevszk élmény
jakut gasztronómia
jamal sziget
jelölési konvenció
joskar ,autonom köztársaság fővárosa az orosz föderációban
juhköröm
kalevala feldolgozás
karakum sivatag
karjalai kérdés
kazakisztán térképe
kiszely istván hvg
komik leszármazottai ma
komiszárok
komoróczy lászló
káp hozta
káp isten
képek angol népviselet
könnyűlovas harcmodor
középzárt e
lapp nyelvcsalád
lábtörlő tejeszacskóból
lív beszélők száma 2008
madijar, kazahsztán
madjar monda
madzsar nem rokon nyelvész
magnyes
magyar hangok 15. magánhangzó oktatás
magyar magánhangzók
magyar nemzet 2009.01.10
magyarok +lengyelek+genetikai rokonság wikipedia
magánhangzók u ú szabályok
megcáfolták a finn-magyar
merano vikipédia
mitől nép a nép
miért van 3 alakú toldalékunk
moszkva joskar ola repülő
mta finnugor vérrokonság nem igazolt
naj jelentése
national geographic cikkek angolul
national geographic etruszkok eredete 4 elmélet
nyelvállású magánhangzók
népszabadság 2009.01.02.
o,ó ö,ő u,ú helyesírása és kivételek
orosz alkoholisták
oroszország őslakossága
putyin családja
párizsi orientalista világkongresszus 1973
queen we are the champions magyarul
reklám bélyegeken
rettegett iván színház
riport egy nyelvjárási szövegről
rosztov-velikij
régi falusi tipusházak
régi népviselet
rém finnugor
rénszarvas kép
sumér hanganyag
sumér múzeum
sumér népzene
sumér ékírás jelek magyarázata
szamojéd barátaink
szarufa végének kivágása
szarvas zsuzsa karélia
szavak ü ű
szekszi...tanár...tanár...népi
szibériai húsos pelmenyi
sziktivkar repülőtér
számos komik
szélsőbal zenében
szólások nővényről
sáros saras
tarsolylemezek
terepmunka nagyatádon
toldalékok illesztése
torgaji mad
tyustya
télapó kommunista
udmurt nyelvtanulás elte
vatera hoax
verandák fábol
viinamarisaar
we are the champions forditása
wikipedia csodaszarvas
zárt magánhangzók wikipédia
érdekességek a magyarokkal kapcsolatban
érme
ősmagyarok istene
„keleti magyarok nyomában"kiállitás
mari köztársaság térképe


A válogatás természetesen erősen szűkített, csak az érdekesebbek szerepelnek.

2009. január 30., péntek

Peter Simon Pallas a mordvinokról

Többször írtam már e helyen a finnugoroknál járt utazókról, felfedezőkről. Most is e téma körül forgolódunk, de ezúttal Sánta Péter szemináriumi beszámolóját bocsátom közre P. S. Pallasról és mordvin tárgyú megfigyeléseiről:

Peter Simon Pallas 1741. szeptember 22-én született Berlinben Simon Pallas orvosprofesszor fiaként. Tanulmányait kezdetben magántanároknál, később Halléban és Göttingenben folytatta. 1760-ban a leideni egyetemen szerezte meg a doktori fokozatát, 19 éves korában. Pallas zoológusként kezdte tudományos pályafutását, de 1766-ban II. Katalin cárnő Oroszországba invitálta, hogy a Szentpétervári Tudományos Akadémián professzorként dolgozzon. A meghívás és a kapott feladatok kitágították érdeklődési körét. 1768–1774 között különféle expedíciókban vett részt Oroszország középső tartományaiban, az Urál- és az Altaj-hegységben, Nyugat-Szibériában és a Bajkálontúl. Természettudományos megfigyelései mellett tanulmányozta a meglátogatott népek kultúráját és kutatta eredetüket is. Gyűjtését Szentpétervárott adta ki Reise durch verschiedene Provinzen des Russischen Reichs címmel. Művében átfogott több tudományterületet is, például a geológiát, ásványtant, zoológiát és botanikát. 1784–1815 között Pallas megírta a Flora Rossica-t, majd elkezdett dolgozni a Zoographica Rosso-Asiatica-n (1811–1831).

1793–1794 között újabb expedícióban vett részt. 1793 februárjában Szaratovig utazott, és a Volgán egészen Volgográdig hajózott le. A tavaszt ezen a területen töltötte, illetve ettől keletre. Augusztusban a Kaszpi-tengerig utazott, utána keresztülvágott a Kaukázus hegyein. Szeptemberben eljutott a Krím-félszigetig, majd a telet Szimferopolban töltötte. 1794 tavaszán a Krím-félszigetet tanulmányozta, júliusban pedig már a Dnyeper folyó mellékén járt. Szeptemberben tért vissza Szentpétervárra. Utazásait Bemerkungen auf einer Reise in die südlichen Statthaltenschaften in der Jahren 1793-1794 című művében adta közre. II. Katalin cárnő tudományos munkáját elismerve birtokot adományozott Szimferopolban a tudósnak, ahol Pallas 1810-ig élt. Ezt követően Sándor cár engedélyével elhagyta Oroszországot és visszatért Berlinbe. 1811. szeptember 8-án hunyt el.

Pallas e művében naplószerűen, napi pontossággal írja le útját Dél-Oroszországon keresztül. Könyve gazdagon illusztrált képekkel.

A Bemerkungen auf einer Reise in die südlichen Statthaltenschaften in der Jahren 1793–1794 felépítése:

I. kötet
Utazás Pétervártól Rjazanyig
Észrevételek és utazás a déli Volga mentén
Utazás Asztrahanytól a Kaukázus vonaláig
Észrevételek a Kaukázus hegyeiről

II. kötet
Utazás a Krímbe
Utazás a Don déli folyása mentén a Krím-félszigetig
Utazás az Ufától délre eső területekre
Utazás a Krím hegyeinek délkeleti tájain
Általános megfigyelések a Krím-félsziget lakóiról, életükről, és kultúrájukról


A mű finnugor vonatkozásai az I. kötetben találhatók.

P. S. Pallas 1793. április 4-én kísérőivel átkelt a Volgán. Ez alkalommal írt a mordvinokról: Megjegyzi, hogy most a Volga-folyón nincs jég, ami meglepő számára, mert a tél egészen a tavaszi hónapokig kitart Belső-Oroszországban. A folyón így csónakkal kel át. Zoológiai ismeretei alapján pontosan leírja az itt élő madárfajokat. Megfigyeléseket tesz a mordvin népviselettel és öltözködési kultúrával kapcsolatban, ami tájegységenként eltér egymástól. A nők és férfiak fehér vászoninget hordanak, amely gazdagon hímzett. Ruháik általában vörös, kék, sárga és fekete színekben készülnek. A nők fejviselete rendszerint lenből készült hosszú kendő, amit turbánszerűen megkötnek, míg más csoportoknál vászonsapkát hordanak. A fejdíszek díszítésére gyakran használnak ezüst pénzérméket, gyöngyöket, kagylókat. A nők nadrágot is viselnek, egyesek ingüket deréknál megkötik, míg mások nem, így az övék bokáig ér. A mordvin nők egyik sajátos viseletéről is említést tesz, a pulagaj nevű farkötényről. Ezt is gyöngyökkel és érmékkel díszítik.

Étkezési szokásaik: a kenyér kelt tésztából készül, amit otthon sütnek. Ismertek a különböző pirogok is, ezeket hússal töltik. A ló húsát is szívesen fogyasztják, amit szárítással és sózással tartósítanak. A halat úgyszintén szárítással, sózással és füstöléssel tartósítják. A tejből vajat, túrót és sajtot készítenek. A hitvilágukkal kapcsolatban Pallas szűkszavú, csupán azt említi meg, hogy a mordvinok pravoszlávok. Nem tesz megjegyzést a pogánykori istenségekkel kapcsolatban.

A mordvinok házasságkötéséről megemlíti, hogy közeli vérrokont nem szabad elvenniük, és a lányok férjhez adásánál szigorúan ragaszkodnak a születési rendhez, ami azt jelenti, hogy a nagyobbik leány férjhez adásáig a kisebbek házasságáról szó sem lehet. Gyakori volt a leányszöktetés. A fiúk csak akkor raboltak leányokat, ha barátaik is részt vettek az akcióban.

Eddig a dolgozat. Kiegészítésként érdemes megjegyezni, hogy a Pallas által közölt rajzok nagy segítséget jelentettek a néprajzosoknak és a régészeknek is. Ugyanis a kapcsolatot jelzik a 19–20. századi néprajzi gyűjtések és a régészeti leletek között. Általuk folyamatában lehet látni a mordvin viselet fejlődését az elmúlt ezer évben.

2009. január 27., kedd

Magyar kultúra Komiföldön

Január 26. és 30. között Magyar Kultúra Napok lesznek a Komi Köztársaságban, egészen pontosan Sziktivkárban. Az esemény kapcsán 27-én nyitják meg Tóth Szvetlána zománcműves kiállítását a Komi Nemzeti Galériában. (A művésznő honlapjáról megtudhatjuk, hogy orosz származású, 1991 óta él Magyarországon, és 1988-tól 1991-ig a Komi Szépművészeti Múzeum igazgatója volt.) Másnap a Finnugor Kultúrközpontban magyar zenés estet tartanak, valamint egy Bartók Béla-fotókiállítás is nyílik ugyanott. A többi napon, tehát 26-án, 29-én és 30-án pedig magyar játékfilmeket vetítenek.

A hír forrása: http://www.komipress.ru/smi/issue.php?id=281387

2009. január 26., hétfő

Budinosz, a finnugor eszperantó?

Nyelvtervezeteket csináni kellemes játék, miért ne próbálkoznánk meg vele finnugor alapon? Van is rá példa, a budinosz. A nyelv nevének külön története van, egyszer majd bizonyára erre is kitérünk. Egyelőre azonban maradjunk a letölthető pdf-ben leírtaknál.

A lelkes, de annál zavarosabb bevezető összekeveri a finnugor alapú tervezett nyelv fogalmát az alapnyelv fogalmával, de sebaj. Lássuk, milyen maga a tervezet!

A nyelv hangrendszere sajnos nem rajzolódik ki, mivel egyedül abc van, és ez nem egyértelműen határozza meg, milyen hangok/fonémák vannak a nyelvben. A j betű ugyanis jelölheti az előtte álló mássalhangzó lágyságát is, az azonban nem világos, hogy mely mássalhangzók után állhat. A példákban azonban előfordul k, p, sh után is! A bemutatott hangrendszer így is inkább emlékeztet az oroszra, mint a finnugor nyelvekre: csak olyan hangokat tartalmaz, amelyek az oroszban is megvannak, viszont egy halom olyat, amelyek a finnugor nyelvek többségében nincsenek. Magánhangzó-harmónia nincs.

Az eszperantóhoz hasonlóan a tő végződése jelöli a szófajt. A budinosban a főnév -a-ra, a melléknév -o-ra végződik (éppen fordítva, mint az eszperantóban), az ige -i-re (az eszperantóban ez a főnévi igenév végződése, a határozószó -e-re (mint az eszperantóban), a számnév u-ra (az eszperantóban nincs szabályos végződés). A végződések a természetes nyelvekben sosem jelölnek szófajt.

A többes szám jele a -da, ilyen egyetlen finnugor nyelvben sincs, bár a finnségi nyelvekben bizonyos pozíciókban előfordul hasonló többesjel (-de). A birtokos személyragok: első személy: -m, második személy: -d, harmadik személy: -s. Ez közel áll az alapnyelvi alakokhoz, és több mai nyelvi alakhoz is. A birtokos többességét az -nXi- jelöli, ahol az X az egyes számú alakkal azonos. Az egyes száméhoz hasonló szegmentum előtt a komi-zürjénben van -n-, az udmurtban utána -y (veláris i). Ilyen cirkumflexum, mint az -n- -i azonban egy uráli nyelvre sem jellemző. (Ráadásul az -i az igei tő végződése, tehát elvész a szóvég szófajjelölő szerepe.)

A budinoszban 15 eset van, ezek leginkább a finnségi esetekre emlékeztetnek, de van olyan eset is, amely egyébként kizárólag az udmurtban van meg. (A tárgyeset -t ragja magyar hatásnak is betudható, de magyarázható a finnségi partitivusból is, mely az esetek jelentős részében a tárgyon jelenik meg.) Két eset is van, amely a 'kitől? honnan? miből?' jelentést hordozza, a -les és a -ste végződésű. Az előbbi a permi, az utóbbi a finnségi nyelvekkel mutat párhuzamot. Az előbbi azt fejezi ki, hogy valami honnan van, miből készült, vagy egy eseménynek mi az oka, az utóbbi azt, hogy egy mozgás honnan indult. Nem világos, ehhez miért van szükség feltétlenül két külön esetre.

A melléknév középfokát a -mpo elem jelöli, ez megfelel a mai finnségi nyelvek jelölőjének, a felsőfok azonban oroszos szerkezet (bár előfordul orosz hatásra finnugor nyelvekben is).

Az igék személyjelölői eltérnek a birtokos személyjelölőktől: egyes szám: -n, -d, -b, többes szám: -me, -te, -o. Mindezek leginkább a balti-finn végződésekre emlékeztetnek, kivéve az utolsót. A többes számú elemek a permi nyelvek megfelelő végződéseire emlékeztetnek (különösen az udmurtra).

A szemtanúsági múlt időt a -ksi- jelöli, hasonló csak az észtben van, de ott sem a múlt idő, hanem a feltételes mód jele. A nem szemtanúsági múlt időt a -j- jelöli, hasonló múltidőjel (-i-) van több finnugor nyelvben is (a magyarban az elbeszélő múlt őrizte a nyomát). A szemtanúsági és nem szemtanúsági múlt időt azonban csak a permi nyelvek különböztetik meg. Ezeknek van a voliks szóval alkotott összetett formájuk is, de használatukról nem esik szó. A jövő időt a muli segédige (a szószedet szerint 'eltel' jelentésű – ???) és az infinitivus kapcsolata fejezi ki.

A felszólító mód végződése egyes szám mások személyben az -e, harmadikban a -s, a többes szám második személyben a -de, harmadikban a -nsi. Mint a példák mutatják, ebben nincs sok rendszerszerűség.

A jelen idejű melléknévi igenév végződése -jo, a múlt idejűé -mo, a jövő idejűé -no. Utóbbi kettő egyértelműen udmurt ihletésű, akárcsak két határozói igenévé: -sa '-vA', -ku 'amikor ...'. Van egy harmadik, -v-re végződő is (kb. 'miután ...'), mely alakilag is, jelentésében is egy orosz formának felel meg.

A többszöri cselekvést a -l-, a visszahatósságot a -z- képző fejezi ki. Ezek egyértelműen permi ihletésű elemek. A műveltetést a -t-, a feltételes módot a -n- jelöli. Az előbbi több finnugor nyelvben is előfordul, az utóbbi ebben a funkciójában egyedül a magyarban és a manysiban.

A személyes névmások: mina, tina, so, mi, ti, soda – az egyes szám ismét finnségi, a többes udmurt ihletésű.

A nyelvtan ezzel lezárul, következik a szókincs (a testrészek közt a pina azonban fogat jelent, a magyar tanulók nagy örömére). Nem esik szó pl. a mutató névmásokról, pedig példamondatban előfordul a tad 'ez', sad 'az' névmás (11. o.). Kérdő névmások egyáltalán nincsenek, a tagadás kifejezéséről nem esik szó. A számneveket megtalálhatjuk a 47. oldalon, ezek lényegében a finn számnevek oroszos átírására emlékeztetnek, u-ra változtatott tővéggel. Kivétel a '100' (udmurt), ill. az '1000' (magyar). A tizesek képzésének eredete nem világos.

A szókincsről elmondhatjuk, hogy eléggé vegyes eredetű. Feltűnő, hogy ismétlődnek a szinonimák: ada, vecha 'ész', jogo, jomo, paro 'jó', riso, libo 'gyenge'. A szókincsről bárki kialakíthatja saját véleményét a budinosz–magyar szójegyzék alapján (132–163). (Örülnék, ha valaki elmagyarázná, hogyan lesz a virimo 'foglalt' és az usa 'újság, hír' összetételéből virimusa 'óra'.)

Összességében elmondhatjuk, hogy a budinosz egy meglehetősen átgondolatlan, koncepciótlan nyelvtervezet, mely nem veszi figyelembe sem a finnugor nyelvek, sem az emberi nyelvek általános vonásait, morfológiai elemeit szinte kizárólag a permi (főként udmurt) és a finnségi nyelvekből veszi. Mindehhez következetlenül rendeli hozzá az eszperantó néhány elemét. A fonológiára és a szintaxisra semmilyen figyelmet nem fordít. Szókincse annyira diffúz, hogy még a több finnugor nyelven beszélőt sem segíti a tanulásban.

Ha a finnugorok közötti érintkezésre egy tervezett nyelvet kellene használni, még mindig sokkal inkább ajánlhatnánk a finnugoros vonásokkal is rendelkező eszperantót vagy a szintén
finnugor alapú quenyát.

2009. január 25., vasárnap

A Kreml álma

Sorozatunkban világháborús finn propagandadalokat mutatunk be. Mai dalunk a korábban bemutatotthoz hasonlóan az oroszokkal kapcsolatos sztereotípiákból építkezik: balalajka, a sarló, a kalapács, ill. egy táncnév – (t)ripaskoa?: ezt nem sikerült megfejtenem, a Nykysuomen sanakirja (A mai finn nyelv szótára) csak riposka főnevet ismer 'orosz eredetű tánc' jelentésben. Különösen nagy hangsújt kap a szovjet rendszer elnyomó, diktatórikus jellege és kegyetlensége, ill. hazug idealizmusa. Szövege a korábban bemutatottnál nyersebb, de verselése kifinomultabb, külön figyelmet érdemelnek az enjambementek.


Kremlissänsä unta näki Isä-Stalini
Et' joka suomalaisen nimi oli Vassili,
Kaalimaata hoitelivat, balalaikkaa soittelivat,
Lauloivat, "A vot, kaikki on harašoo".
Molotoffkin sanoi, kyllä tappelu nyt tyssää
Kaikki tanssii, tripaskoо ja puhuu että ryssä
Paratiisi onpi tää, ken ei usko, poikki pää,
Järjestys se olla pitää, vot harašoo.

Stalinilla lipussaan on sirppi vasara,
Ja molemmilla niillä onkin oma tietonsa
Sirppi katkoo kauloja, vasaralla nauloja
Lyödään musikoitten arkkuun, vot harašoo.
Kukoistaapi rauha sekä hyvinvointi
Kun ei muuta työtä on kuin likvidointi
Paratiisi onpi tää, ken ei usko, poikki pää,
Järjestys se olla pitää, vot harašoo.

Mutta Kremlin unet kaikki sauhuun katoaa,
Ja herätessäään Isä-Josef saikin huomata:
Suomen poika niin kuin hullu rajan yli on nyt tullut,
Uhkaa viedä Karjalan, vot, ei [???]
Minne tässä hädissä nyt päänsä pistää?
On kuin rotta loukussa, ei apua näy mistään
Paras ehkä olla vois itsensä nyt likvidois:
Järjestys se olla pitää, vot harašoo.


A Kremlben Sztálin apánk azt álmodta,
Hogy minden finnt Vaszilijnek hívnak,
Káposztaföldet művelnek, balalajkát pengetnek,
Énekelnek: „Vot, minden harasó”.
Molotov is mondta, most bizony kitör a harc,
Mindenki tripaszkojt táncol és mondja, hogy az orosz
Paradicsom eljött, ki nem hiszi, feje bánja,
Rendnek kell lennie, vot, harasó.

Sztálinnak a zászlóján van sarló s kalapács,
Mindkettőnek megvan a maga képessége,
A sarló nyakat vág, a kalapáccsal szöget
vernek a zenészek koporsójába, vot, harasó.
Virágzik a béke és a jóakarat,
Amikor nincs más munka, csak a likvidálás,
Paradicsom eljött, ki nem hiszi, feje bánja,
Rendnek kell lennie, vot, harasó.

De a Kreml minden álma füstbe megy,
és felébredvén Józsi papa is észreveheti:
A finn fiú, milyen bolond, átkelt a határon,
Fenyeget, hogy elveszi Karjalát, vot, nem [???],
Hova dugja ebben a veszélyben a fejét?
Olyan, mint patkány a csapdában, sehol nem lel segítséget,
Talán az lenne a legjobb,ha most magát likvidálná,
Rendnek kell lennie, vot, harasó.


Az utolsó bekezdés negyedik sorának vége sajnos nem világos, feltehetően itt is valamilyen orosz szó eltorzított alakját találjuk.

2009. január 24., szombat

Szűzanya a véres vásznon

Mint arról korábban a finnugor.blog.hu is beszámolt, filmet forgattak Jeremej Ajpin Szűzanya a véres havon című regényéből (erről sajnos nem találtam megfelelő anyagot az interneten, de Ajpin A hantik, avagy a Hajnalcsillag című művét Bárány Borbála már ismertette a Rénhíreken). A Szűzanya a véres havon a kazimi felkelés idején játszódik, ennek történetét dolgozza fel.

A film további finnugor vonatkozása, hogy a főszerepet egy észtországi orosz (habár egy évtizede Moszkvában élő) színész játssza.

A film címe Сага о хантах, azaz Saga a hantikról, ami meglepő, hiszen a hantik nem skandinávok. Sajnos a film előzetese sem tűnik igazán ígéretesnek, félő, hogy a szüzsé csak az akciójelenetek keretéül szolgál. A végső véleménynyilvánítással persze inkább megvárjuk a teljes filmet.

2009. január 22., csütörtök

Seilenthal az izsmaiakról

Egy régi adósságot szeretnénk törleszteni. Korábban nem fejeztük be a Tõnu Seilenthallal készült interjút. Az utolsó kérdés az izsmai komikra vonatkozott, pontosabban arra, hogy a program tanácsa hogyan viszonyul ahhoz a kezdeményezéshez, hogy az izsmai komikat hivatalosan is kislétszámú őshonos népnek ismerjék el. Korábban hasonló státustzt kaptak a vótok a Leningrádi Területen.

Seilenthal csak saját véleményét ismerteti, mely szerint minden etnikai csoportnak magának kell eldöntenie, hogy önálló népnek tartja-e magát. Példaként említi, hogy ha Észtországban a szettuk úgy döntenek, hogy nem tartoznak az észtekhez, hanem tekintetbe véve, hogy kulturálisan különböznek, önálló népet alkotnak, akkor megvan erre a joguk. Ugyanez vonaktozik az izsmaiakra is. Ha néha kívülről úgy is tűnik, hogy egyesek szeretnék (vagy éppen enm szeretnék), ha a finnugor népek valamelyik csoportja önálló néppé vállna, végső soron ez nem mások dolga, hanem egyedül az adott etnikai csoportra tartozik.

2009. január 21., szerda

Az ezer lék országa

Ha valamelyik természetfilmeket sugárzó csatornát nézve megborzongva figyeljük, ahogy a fókák vagy a jegesmedvék a jégtábláról a fagyos vízbe csusszannak, talán el sem tudjuk képzelni, hogy embertársaink közt is vannak olyanok, akik önszántukból vállalkoznak ilyen fürdőzésre. És itt most nem Schirilla Györgyre gondolok, hanem többek között a finnekre, akiknek kedvelt téli sportjuk a lékúszás, finn nevén az avantouinti.


A fagyos mártózás szerelmeseinek honlapjuk is van, amelyen tájékozódhatnak a lékek helyéről (kb. 200 rendben tartott lék található Finnország-szerte). Ezekhez általában szauna is tartozik, bár a 120 000 rendszeres finn lékúszó között bizonyára szép számmal akadnak olyanok is, akik szaunázás nélkül is nekivágnak a léknek.


Ha valaki kedvet kap ahhoz, hogy összemérje ügyességét az északi csobbanókkal, akkor benevezhet a finn lékúszók versenyére, amelyet az 1980-as évek óta évente megrendeznek, idén február 6. és 8. között Imatrában. Itt a hagyományos úszóverseny mellett csoportos kategóriában is osztanak díjat. Ebben a műfajban már nem a gyorsaság a lényeg, hanem hogy minél művészibb, érdekesebb produkciót mutassanak be a merülők. Az öltözéket sem korátozzák annyira, mint a hivatásos lékúszók esetében, akiknek tiltva van pl. a kesztyű és bármilyen kívül-belül melegítő doppingszer használata. Aki tehát a házi ürmössel akart nevezni, jobb, ha lemond a dologról. A hobbilékeseknek viszont ajánlják, hogy valamilyen könnyű lábbelit, akár gyapjúzoknit és meleg sapkát viseljenek a megmérettetéshez.


A téma egy naiv festőt (Aimo Katajainent) is megihletett, és még mielőtt bárki is rosszra gondolna, a képen a nézők és a résztvevők nemek szerinti összetétele nem reprezentatív, a lékhorgász és a számi sapkás síelő a képen talán inkább a téli világot kívánják érzékeltetni.


2009. január 20., kedd

2009 a komi nyelv éve

Mint azt egy korábbi (2008. 09. 20-i) bejegyzésből megtudhattuk, a Komi Köztársaságban 2009 a komi nyelv éve lesz. Akkor még nem igazán volt világos, hogy ez mit is fog jelenteni a gyakorlatban. Az elmúlt év utolsó napjaiban azonban a komi nemzeti rádió hírei között több olyan is szerepelt, amely a komi nyelv évével foglalkozott, és ismertetett néhányat a 2009 során várható programokból. A hírek szerint a köztársaság minden önkormányzata készül majd a nyelvhez vagy az irodalomhoz kötődő rendezvényekkel.

Február 19-én és 20-án Körtkerösz és Vomin településeken (Körtkerösz járás) Agnyija Szuhanova, az első komi gyermekkönyvíró születése 125. évfordulójának tiszteletére tartanak országos konferenciát, és Szuhanova-előadásciklust is rendeznek. Ugyanott áprilisra a Би кинь gyereklap égisze alatt szerveznek vidám programot a kicsiknek, május hónapra pedig komi újságíró-szemináriumot terveznek. Áprilisban Uhtában is lesznek programok, ekkor kerül sor a Йöлöгa ifjúsági lap nevével fémjelzett komi népművészeti gyermekfesztiválra. Uhtában több májusi rendezvénnyel is készülnek: megrendezik a Széles vidám utca névre keresztelt mulatságot – ahol a nemzeti kulturális szervezetek is képviseltetik majd magukat –, valamint számíthatunk egy másik rendezvényre is Beszélünk komiul címmel. Júniusban Udora járásban a Komi Köztársaság állami nyelveiről rendelkező köztársasági törvény életbe lépésének kapcsán tartanak konferenciát. Júliusra a Кoми нeбöг kiadó készül országos „mulatsággal”. Ugyanebben a hónapban Izsvában is lesz hasonló mulatság, és terveznek egy Izsvai előadássorozatot is. Október 20-án Udora járásban a híres komi író, Venjamin Csisztaljov emlékének szentelt előadássorozatot tartanak – immáron negyedik alkalommal.

A hírek forrásai:
http://www.komipress.ru/smi/issue.php?id=275044
http://www.komipress.ru/smi/issue.php?id=275046
http://www.komipress.ru/smi/issue.php?id=275242

2009. január 19., hétfő

Hány uráli nép van? 8. A manysik

A manysi nyelvnek négy fő nyelvjárása van: a nyugati, a déli, a keleti és az északi. Ezek mindegyikét több kisebb alnyelvjárásra osztják.

A nyugati manysik a Pelim és a Lozva folyó partján éltek, a mai Szverdlovszki területen. Területeik a 19. század közepén még átnyúltak az Ural nyugati (európai) oldalára. A 20. század utolsó harmadára minden bizonnyal kihaltak. A nyugati manysik korábbi fejedelemségéről Aado Lintrop cikkében olvashatunk.

A déli manysik áltak a legtávolabb a másik három csoporttól, amelyekkel már évszázadok óta nem érintkeztek. Ők a Tavda folyó mentén éltek, a mai Szverdlovszki és a Tyumenyi Területen. Ez a nyelvjárás a 20. század közepére kihalt.

A keleti manysik a Konda folyó mentén, a mai Hanti-Manysi Autonóm Körzet déli részén élnek. Számukat nehéz megbecsülni, talán százan lehetnek, akik még beszélnek manysiul.

A legtöbben az északi manysik vannak, ezt a nyelvjárást talán két- háromezren is beszélhetik. (A 2002-es népszámláláskor azonban az egész Hanti-Manysi Nemzetiségi Körzetben csak kb. százan vallották, hogy tudnak manysiul, ezek közül is 71 komi, 31 nyenyec és 19 más nemzetiségű – ezek között lehetnek a manysik... Természetesen ezeket az adatokat nem vehetjük komolyan.)


Láthatjuk tehát, hogy a manysik négy fő csoportjából ma már legfeljebb kettő lehet meg. Irodalmi nyelvet csak az északi manysik számára dolgoztak ki, de valódi irodalmi normáról nem beszélhetünk, inkább mindenki a saját anyanyelvjárásán írt (időről időre változó helyesírással: ennek fő állomásai a latin betűs a harmincas évek végéig, majd cirill betűs, melyben a legnagyobb áltozás a nyolcvanas-kilencvenes évek fordulóján történt: ekkor kezdték jelölni a magánhangzók hosszúságát). Amikor manysi nyelvről beszélünk, akkor általában az északi nyelvjárásra gondolunk.

Nehéz lenne arra a kérdésre válaszolni, hogy egy népnek tartják-e magukat a manysik. Leginkább talán arra tippelhetünk, hogy ez a kérdés fel sem merült náluk. Távol éltek egymástól, nem is tudtak egymásról. Életformájuk igen különböző volt: délen földműveléssel és állattenyésztéssel foglalkoztak, északon kizárólag réntartással, ill. vadászattal, halászattal. Az északiak kulturálisan sokkal inkább az északi hantikhoz, mint a déli manysikhoz hasonlítanak.

Ma azonban a fő kérdés nem az, hogy egynek, kettőnek vagy négynek számoljuk a manysikat, hanem az, hogy legalább egynek meddig számolhatjuk őket egyáltalán...

2009. január 18., vasárnap

Nyet, Molotov!

Ezekben a téli hónapokban nehéz megfeledkeznünk a Téli háborúról, mely mély nyomot hagyott a finn öntudatban. Nem túlzunk, ha azt mondjuk, hogy egy nép megmaradása került veszélybe, és a legyőzhetetlen veszélyt sikerült elhárítaniuk. Mindennek emlékét bizonyos kultúrtermékek is őrzik, így például korabeli dalok is. Az elkövetkezendő hetekben ezekből mutatunk be egy csokorra valót. Első példányunk az öntudattól dagadó, büszke, rettenthetetlen dal. Először lássuk a finn szöveget (kurzívval az orosz szavakat emeljük ki):
Finlandia, Finlandia,
sinne taas matkalla oli Iivana.
Kun Molotoffi lupas' juu kaikki harosii,
huomenna jo Helsingissä syödään marosii.

Njet Molotoff, njet Molotoff,
valehtelit enemmän kuin itse Bobrikoff.


Finlandia, Finlandia,

Mannerheimin linja oli vastus ankara.
Kun Karjalasta alkoi hirmu tulitus,
loppui monen Iivanan puhepulistus.

Njet Molotoff, njet Molotoff,
valehtelit enemmän kuin itse Bobrikoff.


Finlandia, Finlandia,
sitä pelkää voittamaton Puna-Armeija.
Ja Molotoffi sanoi että katsos torppas niin,
Tsuhna aikoo käydä meitä kraivelista kiin.

Njet Molotoff, njet Molotoff,
valehtelit enemmän kuin itse Bobrikoff.


Uralin taa, Uralin taa,
siellä onpi Molotoffin torpan maa.
Sinne pääsee Stalinit ja muutkin huijarit,
politrukit, komissaarit ja petroskoijarit.

Njet Molotoff, njet Molotoff,
valehtelit enemmän kuin itse Bobrikoff

A szöveg magyarul kb. így hangzik:

Finlandia, Finlandia,
oda tartott megint Iván.
Amikor Molotov ígért neki minden jót,
holnap már Helsinkiben fagylaltot eszünk.

Ref: Nem, Molotov, nem, Molotov,
Többet hazudoztál, mint maga Bobrikov.


Finlandia, Finlandia,

A Mannerheim-vonal kemény akadály volt.
Amikor Karjalában megkezdődött a szörnyű tüzelés,
sok Ivánnak elment a cseveghetnékje.

Ref.

Finlandia, Finlandia,
attól fél a legyőzhetetlen Vörös Hadsereg.
És Molotov azt mondta, hogy úgy megnézné a házad,
A csuhna meg akar minket ragadni a gallérunknál fogva.

Ref.

Az Urál mögé, az Urál mögé,
ott van Molotov földecskéje.
Oda jutnak majd a Sztálinok és más szélhámosok,
politrukok, komiszárok és petroszkojok.

Ref.

A szöveg tele van különböző, nehezen fordítható nyelvi játékokkal. A harosii még csak-csak megfelel az orosz [harósij]-nak, de a marosii inkább az orosz [maróz]-nak ('fagy'), mint a [marózsenoje]-nak ('fagylalt') felel meg (a szándékolt jelentésre az angol fordításból következtethetünk). A csuhna a finnek, illetve általában a finnségiek orosz gúnyneve. A politruk, ill. a komiszár az orosz hadseregben tevékenykedő párttitkár neve, Petroskoi pedig Petrozavodszk finn elnevezése. (Az akkori Karjalai SZSZK fővárosa. A szovjet tervek szerint ezt a területet egyesítették volna Finnországgal, így egy szovjet tagköztársaságot alkottak volna.) A szöveg kiejtése is igyekszik „oroszos” lenni, bár ez inkább a finnben nem létező hangok becsempészésében merül ki. A szövegnek több változata is van, az alábbi videó is egy ilyet mutat be. (Ehhez magyar fordítást nem mellékelünk, az angol fordítás viszonylag pontosan tájékoztat a tartalomról.) Ebben a változatban több a nyelvtani hiba, a szöveg inkább a szovjet katona egyedi sorsára (ti. fogságba esik) koncentrál.

Az interneten megtalálhatjuk a szöveg orosz változatát is. Ez nem szó szerinti fordítása a finn szövegnek, viszont a dallamra énekelhető. Elképzelhető, hogy a finnek ezt sugározták az orosz katonák bosszantására, de lehet, hogy későbbi fordításról van szó:

Финляндия, Финляндия,
Снова к тебе в гости идет краснo-армия,
Молотов сулит, что если двери распахнем,
Всей страною счастливо и сыто заживем.

Нет, Молотов, нет, Молотов,
Врешь ты даже больше, чем когда-то Бобриков.

Финляндия, Финляндия,
На пути у красных Маннерхейма линия,
Полыхнули пламенем карельские леса,
Многих там иванов замолкли голоса.

Нет, Молотов, нет, Молотов,
Врешь ты даже больше, чем когда-то Бобриков.


Финляндия, Финляндия,
Боится тебя доблестная красноармия,
И Молотов, ища для дачи место красивей,
Сулит нам избавление от вековых цепей.

Нет, Молотов, нет, Молотов,
Врешь ты даже больше, чем когда-то Бобриков

В дальних краях, в зауральских степях,
Будешь строить сам себе там дачи на костях.
Будет место там и прочим сталинским друзьям,
Политруки, коммиссары, мы покажем вам!

Нет, Молотов, нет, Молотов,
Врешь ты даже больше, чем когда-то Бобриков


Finnország, Finnország,
Újból vendégségbe megy hozzá a Vörös Hadsereg,
Molotov ígéri, hogy ha az ajtókat szélesre tárjuk,
az egész országban boldogan és jóllakottan fogunk élni.

Ref.: Nem, Molotov, nem, Molotov,
Te még Bobrikovnál is többet hazudsz.

Finnország, Finnország,
A vörösök útjába áll a Mannerheim-vonal.
Lángokban állnak a karjalai erdők,
Sok Ivánnak elcsuklott ott a hangja.

Ref.

Finnország, Finnország,
Fél tőled a hős Vörös Hadsereg,
És Molotov, szép helyet keresvén dácsájának,
Az évszázados láncoktól való megszabadulást ígéri.

Ref.

Távoli vidékeken, az Urálon túli sztyeppéken,
Ott fogsz magadnak dácsát építeni majd a csontokon.
Lesz ott hely a más sztálini barátaidnak is,
Polirukok, komiszárok, megmutatjuk nektek!

Ref.

Érdemes rá felfigyelni, hogy míg az első finn változat az oroszokkal kapcsolatos sztereotípiákra épít, addig az orosz változat inkább a kommunista párt ideológiáját, világképét kezdi ki, miközben a szöveg fő motívumai változatlanok maradnak. (A második finn változat szemléletében az oroszhoz áll közelebb, de szövegében a másik kettőtől jelentősen eltér.)

Az orosz változatról sajnos nem sikerült hangfelvételt találni.

2009. január 17., szombat

Komi újságok az interneten – friss és „sok”

A http://www.komipress.ru/ honlapon számos, a Komi Köztársaságban megjelenő orosz és komi-zürjén nyelvű újság, magazin, valamint folyóirat olvasható. Ellentétben más, hasonló tartalmú internetes oldalakkal a frissítés itt meglehetősen gyakori, így az eredeti megjelenés után nem sokkal már hozzáférhetünk az aktuális számokhoz. A megtekinteni kívánt lap nevére kattintva a feltöltés / megjelenés dátuma szerinti sorrendben tárulnak elénk az olvasható cikkek címei. Egyes orosz nyelvű lapok eléréséhez regisztrációra van szükség (ezek fizetős tartalmak), ám a komi-zürjén nyelvű írások, illetve a vegyes (komi-zürjén és orosz nyelvű) lapok orosz nyelvű cikkei ingyenesen olvashatók – a legfrissebb tartalmak azonban ezek esetében is csak néhány nap elteltével válnak ingyenessé, amire a cikkek címe után feltüntetett „free” megjegyzés utal. Regisztráció nélkül böngészgethetünk továbbá a komi nemzeti rádió komi nyelven közzétett hírei között is.

Ezen a honlapon az adott sajtótermékek leggazdagabb online archívumához férhetünk hozzá. Például az Art nevű irodalmi, művészeti és kulturális folyóirat legtöbb számát itt érhetjük el az interneten – többet, mint az Art saját honlapján. Megjegyzendő, hogy a honlapra csak szövegek kerülnek fel, az írásokat esetlegesen kiegészítő képanyagok nem.

A honlapon a következő komi-zürjén nyelven (is) publikáló lapok cikkei találhatók meg:
Apт (negyedévenként megjelenő folyóirat), Би кинь (havilap gyerekeknek), Bыль тyйöд (az Udorai járás heti két alkalommal megjelenő lapja), Йöлöгa (ifjúsági hetilap), Кoми мy (heti háromszor megjelenő újság).

2009. január 16., péntek

Finnugor Ki kicsoda – avagy ki finnugor, ki nem?

Vlagyimir Vlagyimirovics Putyin


Kósza hírek szállonganak a levegőben, hogy Oroszországnak nemrég finnugor elnöke volt, most pedig a miniszterelnöke lenne finnugor. A két személy ugyanaz: Vlagyimir Vlagyimirovics Putyin.
(Honlapja: http://www.putin2004.ru/)

Tudományos közleményt eddig még nem olvastam a témáról. Ez érthető: megfigyelésem szerint vezető pozícióban lévő emberek nem szeretik, ha korábbi életük, származásuk felől érdeklődnek. Putyin származásának tárgyalása tehát túlnyomórészt a bulvársajtóra marad. Megfigyelhető azonban, hogy érintettségük miatt nem kifejezetten (nem csak) bulvárjellegű finnugor hírportálok, sajtótermékek is beszámoltak a felröppent hírről.

Internetes keresést először 2008 őszén végeztem Putyin finnugorságáról, majd a napokban megismételtem. Az első keresés óta néhány hír eltűnt, persze lehet, hogy csak az én szemem elől.


Időrendben haladva:

A Kudo+Kodu 2002 május–szeptemberi számának internetes változatában az olvasható, hogy Vlagyimir Vlagyimirovics Putyin, Oroszország elnöke vepsze, Vlagyimir Anatoljevics Jakovlev, Szentpétervár kormányzója pedig inkeri/izsór. Származásukat, gyökereiket a Szobeszednyik 2000/11. száma tárgyalta részletesen. Sajnos, ezen hetilap internetes archívuma nem tartalmazza a 2004 előtti lapszámokat, így a Kudo+Koduban idézett cikket nem tudtam elolvasni.

A kominarod.ru független finnugor hírportál 2004. május 7-ei híre szerint Putyin nyilvánosan kijelentette, hogy meg kellene tanulnia vepszéül. Az eset a szalehardi látogatás során történt. Oroszország elnökét meglepték a Kalevala vepsze fordításával, s ekkor azt mondta: „Придётся выучить язык!” (Magyarul kb.: Ideje megtanulnom a nyelvet! A cikk szerzője Ozsomaszony Kirgya.) Az internetes keresés után úgy tűnik, hogy ez az esemény lehet az alapja a Putyin vepsze származásáról szóló legendának.
Az orosz elnök támogatta a Vepsze erdő nevű természetvédelmi terület infrastruktúrájának fejlesztését is. Ez is hozzájárulhatott a vepszeségéről szóló legenda megerősödéséhez.

Az utro.ru portál 2004. december 23-án közölt egy cikket Alekszandr Trifonov billentyűzetéből Who are you, Mr. Putin, по национальности? ('Kicsoda ön nemzetisége szerint, Mr. Putyin?') címmel. A szerző szerint a Leningrádban, 1952-ben született Vlagyimir Putyin családja a Sosa folyó mellékére, Turginov és Pominovo falvakba vezethető vissza. Ez a tveri karjalaiak vidéke. A család őse, Jakim, Nyikityin fia 1627-ben bukkant föl írásos adatokban, abban az időben, amikor zajlott a karélok szétszóródása, és létrejött a tveri karjalai etnikai tömb. Alekszandr Trifonov a Putyin családnevet finn eredetűnek tartja, és elveti azt a lehetőséget, hogy az orosz puty ’út’ szóból származna. (Az orosz származtatásról lásd itt.) Végezetül megjegyzi, hogy Putyin antropológiai vonásai is finnugor gyökerekre utalnak. Az interneten elérhető cikkek közül ez a legalaposabb, a Putyin családnév finn eredetéről azonban csak egy alaposabb tanulmány győzhetne meg.

A DELFI észt hírportál 2008 január 17-én Jaak Prozest idézi, aki szerint Putyin nyilvánvalóan vepsze származású.

A napokban megismételt keresésem során már nem bukkantam rá az interneten arra a hírre, hogy Putyin elnököt hivatalosan is megkérdezték származásáról. Az elnöki iroda válaszlevele szerint Vlagyimir Vlagyimirovics Putyin orosz származásúnak tartja magát.
Véleményem szerint ő valóban orosz ember, s ha érdeklik is finnugor gyökerei, Oroszország legfőbb vezetőjeként nem is adhatott más választ. Ha nem akar örökké államfő vagy miniszterelnök lenni, hivatalai letétele után ismét magánemberré válhat. Hogy akkor majd megfogalmazza-e magánvéleményét esetleges finnugor őseiről? Talán.

2009. január 15., csütörtök

Vasútvonal a komi területek között

Mint azt hétfői posztomban írtam, nincs ilyen közelkedési kapcsolat a Komi Köztársaság és a Permi Terület/Kraj között sem. Sziktivkarból Kudimkarba csak Kirovon keresztül lehet utazni. Ezen a helyzeten talán majd javít a tervezett Arhangelszk–Perm vasútvonal, mely közvetlen kapcsolatot teremt Sziktivkar és a permják területek között. A tervezett vasútvonalat Belkomurnak hívják, amely az orosz Beloje more 'Fehér-tenger', Komi és Urál szavakból alkotott mozaikszó.

A projekt honlapja még megközelítő időpontot sem közöl a munka befejezéséről, és mint a letölthető bemutatóból kiderül, a munkálatok egyelőre csak a Sziktivkartól északra eső szakaszon folynak. Az sem világos, hogy a vonal Kudimkart érinti-e: az egyes térképek más-más nyomvonalat jelölnek.

2009. január 14., szerda

Másokat meggyőzni?

Olvasónk írja:
Akkor léccives posztold má ide be a "Finnugor-elméletben nem hívők meggyőzésére való kicsiny kátécskát", most csak mérsékelten ironizálok, egyszóval télleg érdekel, hogy pár oldalban hogyan lehet megyőzni olyan mukikat, akik évtizedekig a dilettáns "szagirodalmat" bújták. Vagy ottvan az egyszerű jónép, aki a délibábosok páréve tartó hájpolása óta egyszerűen tényként kezeli, hogy a finnugor elméletet megcáfolták, vagy legalábbis egyenragú vele a többi "alternatív" elmélet.
A kérdésre nem könnyű válaszolni. Először is, mint a kérdésben is benne foglaltatik, a „finnugor elmélet”-ben nem hívők tábora is igen többfelé oszlik. Nekik mind különbözőképpen kellene érvelni. De még mielőtt erre rátérnék, nem kerülhetem meg azt a kérdést, hogy valóban kellene-e. Mert miféle aufklérista hevület visz rá bárkit is arra, hogy a tudomány eredményeinek elfogadását ráerőltesse embertársaira. (Az ugyanis, hogy a magyar nyelv az uráli nyelvcsalád finnugor, annak is ugor ágába tartozik, nem „elmélet”, hanem a kutatások eredménye.) Kétségtelenül vannak tudományos eredmények, amelyeket célszerű elfogadtatni a lakosság szélesebb rétegeivel, ilyenek pl. az orvostudomány eredményei, ill. az azokból következő, betartásra javasolt szabályok. Az azonban csaknem mindegy, hogy mit gondol, ill. gondol-e valamit valaki az általa (vagy éppen valamelyik mások által) beszélt nyelv származásáról. Persze vannak összetettebb szempontok is. Ha például közhiedelemmé válik, hogy a magyar nem uráli nyelv, az nyilván arra ösztönözheti a politikai döntéshozókat, hogy az uralisztikai kutatások támogatására biztosított (egyébként mondhatni, jelentéktelen) összeget is megvonják. (Szögezzük le: egy-egy nyelv aligha fontosabb kutatási szempontból azért, mert rokon. De Magyarország e területen a világon olyan szinten áll, mint kevesen mások: ha e kutatások támogatása megszűnik, mind a nemzetközi tudományosság, mind Magyarország csak veszthet rajta.)

A kérdésre úgy válaszolhatok a legkönnyebben, ha számba veszem a legfontosabb csoportokat.

Az elkötelezett finnugor-ellenesek

Ez a csoport önmagában is tagolt, ide tartoznak a török, a japán, a sumér és sokféle más rokonság hívei is, de azok is, akik szerint a magyar rokontalan. Ezek a különbségek azonban elhanyagolhatóak, mert a csoportok felcserélhetőek: könnyen kiegyeznek egymás elképzeléseivel is, a lényeg, hogy ne finnugor legyen. Ezen irányzatok hívei sosem vitatkoznak egymással, holott elképzeléseik egymásnak legalább annyira ellentmondanak, mint a finnugor rokonságnak.

Ennek a csoportnak az a meggyőződése, hogy a finnugor rokonság megalázó. Úgy tűnik, elsősorban a rokon nyelveket beszélő népek harci dicsőségét hiányolják. Igaz, hogy az obi-ugor népköltészet teli van hősénekekkel; igaz, hogy a 20. század során a finnek és az észtek is hatalmas túlerővel szemben kivívták függetlenségüket; igaz, hogy az orosz krónikák tele vannak a marik és udmurtok hadjárataival; igaz, hogy a kazimi hantik voltak az egyetlen népcsoport, amelyik egységben kelt fel a szovjet elnyomás ellen... és azt is tudjuk, hogy mennyi jutott a magyaroknak a harci dicsőségből a múlt század folyamán. De ez nem számít. Bármelyik belső-ázsiai koldust szívesebben elfogadnak rokonnak, mint a finnugorokat.

Gondolkodásmódjukra csak egy példa. Úgy tíz évvel ezelőtt részt vettem egy himalájai expedíció beszámolóján. Az utazók a magaroknál jártak, és ott állítólag valamilyen csodaszarvasmondát találtak. A hírre a közönség belelkesült. Az előadás végén az előttem ülő hölgy fel is tette a nagy kérdést: akkor ezután már biztosan mondhatjuk
-e, hogy megdőlt a „finnugor elmélet”? Az expedíció tagjai azonban nagyon korrekt módon azt válaszolták, hogy nyelvész nem volt velük, ezzel a kérdéssel nem foglalkoztak, az expedíció eredményei sem meg nem cáfolták, sem alá nem támasztották a magyar nyelv finnugor mivoltát. Nagy meglepetésemre a hölgy teljesen megelégedve ült le, és lelkesen, ragyogó arccal ismételte a szomszédjának: „Nem erősítették meg! Nem erősítették meg!”

Nos,
szerintem velük nem is érdemes próbálkozni...

Az összemosók

Az összemosók valójában nem tagadják a magyar és a többi uráli nyelv rokonságát, hanem csak kiterjesztik. Igen szélesek a köreik, kezdve az olyan fanatikusoktól, akik azt hiszik (pontosabban abban hisznek), hogy a magyar minden nyelv őse, egészen a nosztratikusokig, akik azért igyekeznek minél tudományosabb módszerekkel igazolni feltevésüket. Az elfogultság azonban az utóbbiakra is jellemző, hiszen nem azt vizsgálják, hogy van-e rokonság az uráli, altáji, indoeurópai stb. nyelvek között, hanem ezt szeretnék bizonyítani. Azt, hogy az ezekkel való rokonság nem létezik, de legalábbis nem bizonyítható, ugyanúgy nem tudják elfogadni, mint ahogyan az előző csoport tagjai az uráli rokonságot.

Bár a finnugor rokonság elismerése szempontjából ez a társaság első pillantásra „jobb”, mint az előző, valójában szó sincs erről. A nyelvrokonság megállapítása ugyanis azt jelenti, hogy egy nyelvet történetileg elhelyezünk valahol más nyelvek között. Ezt a képet éppúgy rombolja az, ha nem-rokonokat tolunk bele a rokonságba, mint amikor a valódi rokonokat kitagadjuk.

Mivel ez a csoport is prekoncepcióval áll a kérdéshez, velük sem érdemes vitába elegyedni.

Az értetlenek

Valószínűleg egy kis csoport, én csak egyetlen emberről tudok, akit határozottan ide sorolnék. Az illető finn szakos volt, tehát tanult finnugor nyelvészetet, sőt, vizsgázott is. Voltak finn barátai, és igazán szerette a finneket. Mégis azt mondta, hogy szerinte a finn nem rokona a magyarnak. Annyira nem ismertem, hogy meg tudjam mondani, hogy ennyire szkeptikus volt minden tudással szemben, esetleg szimplán buta volt, s bár a vizsgán vissza tudta böfögni a tananyagot, a lényegét nem értette meg, mindenesetre nem hitte, amit tudott.

A közömbösek

Ők nagyon sokan vannak, de mivel nem szólalnak meg a kérdésben, nem annyira feltűnőek. Lényegében két részre oszthatóak, az egyik csoportot teljesen hidegen hagyja a kérdés, a másik kb. azt hiszi, amit utoljára hallott. Persze ennek a rétegnek is izgalmasabbak a finnugorellenes megnyilvánulások („már nem úgy van, ahogy az iskolában tanultuk”), de ha azt mondjuk, hogy ezek nem igazak, készséggel elhiszik, egészen addig, míg valaki kellő határozottsággal nem állítja az ellenkezőjét.

Azt hiszem, nem kell részletezni, hogy rájuk miért nem érdemes sok időt pazarolni.

A lojálisak

Ők azok, akik készséggel hisznek a finnugor rokonságban, valójában azonban nem sok fogalmuk van arról, hogy miért tartjuk a magyart finnugor nyelvnek. Gondolhatnánk, hogy velük semmi probléma nincs (végülis az előzőekkel sem volt), de ők sem ütnek el az előzőektől. A magyar nyelv finnugor rokonsága racionális következtetés, nem pedig dogma. Ezek az emberek vagy a tudományos intézmények tekintélyében hisznek rendíthetetlenül – ebben az esetben csupán a kellő tudományosság látszatával elég fellépni, hogy hitüket megrendítsük –, vagy a finnugor rokonságban – bár jól tudjuk, hogy ez nem dőlhet meg, mégis valahogy ijesztő arra gondolni, hogy bármilyen megalapozott lenne a cáfolata, ők akkor is kitartanának mellette.

Velük végképp nem lehet mit kezdeni, mert még meggyőzni sem kell őket...

Az érdeklődők

Ismét széles a skála azoktól kezdve, akik annyit már megértettek, hogy néhány szó hasonlósága még nem a nyelvrokonság bizonyítéka, egészen a profi nyelvtörténészekig bezárólag. A csoport közös jellemzője, hogy időnként érdeklődik a dolgok további részletei iránt. Nem valaminek a bizonyítékát keresi, hanem a tényeket mérlegeli. A finnugor rokonságban ismeretei mélységének arányában „hisz”.

Nekik érdemes a dolgokról beszélni. Hogy pontosabban miről? Hát ami érdekli őket, és éppen addig a mélységig, amíg érdekli őket. Nem kell mindenkiből szakembert nevelni.

Mint a fentiekből kiviláglik, nem a finnugor nyelvrokonság elfogadásáért kell harcolni, hanem azért, hogy minél többen legyenek képesek a racionális gondolkodásra, a tényekből való következtetésekre, az érvek mérlegelésre, mások állításainak kritikus szemléletére, és egyáltalán annak a felmérésére, hogy rendelkeznek-e akkora tudással egy témakörről, hogy arról megnyilatkozzanak. Én pl. teljesen biztonságosnak vélem a paksi atomerőművet, de tizstában vagyok vele, hogy nem értek a témához: ha tehát egy fórumon vita indul arról, hogy biztonságos-e az erőmű, nem fogok hosszasan érvelni mellette. Ezzel szemben a nyelvrokonságról igen sokan nyilatkoznak képtelenségeket olyan magabiztossággal, hogy más hozzá nem értőkben fel nem merül a kétely, hogy valójában értenek-e a dologhoz. Amíg pedig ezek a hangok szólnak, sőt, üvöltenek, addig nem fog nyugvópontra jutni az ügy. Az egyetlen lehetőségünk, hogy elérhetővé tesszük ellenvéleményünket: akit tényleg érdekel az igazság, előbb-utóbb csak rábukkan...


2009. január 13., kedd

Újabb sikert aratott a Rénhírek

A Félrefordítások-blogra beküldött római ábécével könyvet nyert a Rénhírek.

Köszönjük a Félrefordításoknak és támogatóiknak, további sok sikert kívánunk!

A komi irodalmi nyelvek

A zürjének és a permjákok külön irodalmi nyelvet használnak. Ezek normáit a huszas években hozták létre (habár a mai helyesírás csak a negyvenes években szilárdult meg). Az irodalmi nyelvek a két főváros, a Sziktivkar és Kudimkar környékén beszélt nyelvjárásokon alapulnak. A komi-permják irodalmi nyelvet egyes vonásaiban mesterségesen közelítették, ill. távolították a komi-zürjéntől. Az előbbire a legjellemzőbb példa az eredeti l jelölése.

A jelenség megértéséhez kissé el kell merülnünk a komi nyelvjárástan rejtelmeibe. A komi nyelvjárások egy részében az eredeti komi l megmaradt, más nyelvjárásokban különbözőképpen fejlődött. A Sziktivkar környéki nyelvjárásokban azonban az l v-vé vált, ha mássalhangzó követte vagy ha szó végén állt. Így pl. az eredeti lol 'lélek' szó lov-vá vált, hasonlóképpen a loltög 'lélek nélkül' alakja lovtög-gé. Ellenben a 'lélekkel' jelentés lolön megmaradt. Ez tehát azt jelenti, hogy az ilyen szavak végén l ~ v váltakozás van. (A példákban az ö nem a magyar ö-höz hasonló, hanem a román ă-höz, észt õ-höz hasonló kerekítetlen, hátul képzett magánhangzót jelöl.) Mivel a zürjén irodalmi nyelv a Sziktivkar környéki változaton alapul, ez a váltakozás megvan a zürjén irodalmi nyelvben is.

A permják nyelvjárásokban ilyen váltakozás nincs. Az északi permják nyelvjárásokban megmaradt az l, délen viszont mindenhol v-vé vagy w-vé változott (a v és a w különbsége itt ugyanúgy értendő, ahogy az angolban). A déli permjákban tehát a fent bemutatott alakok így hangzanak: vov, vovtög, vovön (wow, wowtög, wowön). A különböző permják nyelvjárások között úgy vélték megtalálni a kompromisszumot, hogy átvették a zürjén váltakozási szabályt, így az eredeti l helyén hol az északi l, hol a déli v van. Igaz, ennek az az ára, hogy meg kell tanulniuk a váltakozási szabályt, amelyik egyikük anyanyelvjárásában sincs meg.

(Az érdekesség kedvéért ehhez hozzátehetjük, hogy a jazvaiban az l megmaradt, az izsmaiban viszont mássalhangzó előtt és szó végén teljesen kiesett, megnyújtva az előző magánhangzót. Az izsmaiban tehát három példaalakunk így hangzik: ló, lótög, lolön. Az ó itt úgy olvasandó, ahogy a magyarban.)

Ezzel szemben a permják helyesírás néhány olyan ponton tér el a zürjéntől, ahol ésszerű lenne inkább a hasonlóságra törekedni. Ez egyfelől igaz a lágyjel és a keményjel használatára, de ennek részleteitől olvasóinkat jelenleg megkíméljük. A másik eltérés a kettős betűk hosszú változatainak írásmódjában van. Mindkét irodalmi nyelvben van három kettős betű: дз, дж és тш. Az előző kettő két dzs-szerű, az utóbbi egy cs-szerű hangot jelöl. Ha ezek hosszúak, a zürjén helyesírás szerint, hasonlóan a magyarhoz, az első betűt kell megduplázni: ддз, ддж, ттш. Ezzel szemben a permjákban a másodikat: дзз, джж és тшш.

A két irodalmi nyelv között nyelvtanban csak minimális különbségeket találunk. Ezzel szemben a szókincsben már jelentős eltérés mutatkozik. Igaz viszont, hogy hasonlóan nagy szókincsbeli különbség van a zürjén irodalmi nyelv és egyes zürjén nyelvjárások, ill. a permják irodalmi nyelv és egyes (főként az északi) permják nyelvjárások között. Az északi permják nyelvjárások és a szomszédos zürjén nyelvjárások között azonban nincs jelentős különbség.

Mindez azt is jelenthetné, hogy a komik számára akár egy közös irodalmi nyelv is létrehozható lenne. Valójában azonban erre nincs igény, és nem is várható, hogy valaha lesz ilyen.

2009. január 12., hétfő

Hány uráli nép van? 7. A komik (zürjének, permjákok, jazvaiak, izsmaiak)

A sorozat legutóbbi részeiben azt láthattuk, hogy az erzák és a moksák, bár külön népnek tartják magukat és nyelveikben nincs is magukra egy népként utaló elnevezés, közös köztársaságot kaptak. A mariknál a nyelvi eltérések, sőt, a különböző irodalmi nyelvek használata ellenére is egy népnek tartják magukat. Az udmurtoknál pedig csak a legutóbbi időben merült fel, hogy önálló beszermán népről beszéljenek, de a beszermán mozgalom nem túl erős. A komik esetében azonban lényegében a 20. század folyamán sikerült politikai-adminisztratív eszközökkel egy népet kettéválasztani.

A komi-zürjének és a komi-permjákok

Néhány évszázaddal ezelőtt a komik a mai Komi Köztársaság déli részét és a mai Permi Kraj csaknem egészét lakták. (A Permi Krajt 2005-ben hozták létre a korábbi Permi Területből és a Komi-Permják Autonóm Körzetből – amely viszont a kilencvenes évekig a Permi Terület része volt. Itt kell megjegyeznünk, hogy a magyar wikipédia az orosz kraj közigazgatási terminust következetesen, de tévesen határterületnek fordítja. Ez nyilvánvaló képtelenség a Permi Kraj esetében, hiszen ez az ország közepén helyezkedik el. Sajnos valóban nehéz pontos megfelelőt találni, de ez az egyik lehető legrosszabb megoldás.) A terület fokozatosan került orosz uralom alá. Az északi területek az Arhangelszki (ill. később a Vologdai), a déliek a Permi Kormányzósághoz kerültek. Bár saját nyelvükön mindannyian kominak hívták magukat, oroszul az északiakat zürjéneknek, a délieket permjákoknak (tkp. permieknek) nevezték. A két különböző elnevezés azonban inkább területi változat volt, nem arról volt szó, hogy a két népet tudatosan megkülönböztették.

Az igazi szakadás csak a forradalom után történt meg. Igaz, a komik különböző csoportjai között nem volt erős kapcsolat, de nem húzódott élesebb határ a délkeleti zürjének és az északi permjákok között, mint bármelyik más komi csoport között. A valamikori Permi Kormányzósághoz tartozó, komik által lakott területet mégsem csatolták az 1921-ben létrejött Komi (Zürjén) Autonóm Területhez, hanem számukra 1925-ben nemzetiségi körzetet hoztak létre az Uráli, ennek három részre osztása után a Szverdlovszki, majd ennek kettéválasztása után a Permi Területen belül. (Eddigre a permjákok korábbi területük töredékére szorultak vissza.) Lényegében ettől kezdve beszélhetünk két népről, ettől kezdve kezdik magukat egymástól tudatosan megkülönböztetni.

Elnevezésük terén azonban ma is némi zürzavar uralkodik. A komi népnevet mindkét csoport használja magára és a másikra is, a permjákok a permják elnevezést magukra ma már komiul beszélve is. Ugyanakkor szűkebb értelemben inkább csak a komi-zürjénekre használjuk: például a hivatalos orosz nyelvhasználatban a permjákokat nem nevezik egyszerűen kominak, csak permjáknak vagy komi-permjáknak. A zürjén elnevezést viszont a korábbi nyugati (ide értve a magyart is) finnugrisztika széles értelemben, mindkét népcsoportra értve használta. Az utóbbi időben azonban már inkább csak a komi-zürjénekkel kapcsolatban használatos. A permják elnevezéssel más problémák vannak. Ezt ugyan sosem használják a zürjénekkel kapcsolatban, de oroszul használható Perm város (esetleg a Permi Terület/Kraj) lakóival kapcsolatban is. Magyarul ez utóbbi esetben inkább a permi elnevezés használandó, de ez is többértelmű: permi nyelveknek a finnugor nyelvek egy alcsoportját, a komit és az udmurtot nevezzük, permi népeknek pedig a beszélőiket.

Mivel a Komi-Permják Autonóm Körzet gazdaságilag igen elmaradott terület, a kétezres évek elején felmerült, hogy ismét a Permi Területhez csatolják, amit népszavazáson jóvá is hagytak: így jött létre a Permi Kraj. Ez a történet egy külön posztot igényelne, ebben az esetben csak azt jegyezzük meg, hogy fel sem merült, hogy a körzetet a Komi Köztársasághoz csatolják. Ez egyébként azért sem lett volna könnyű, mert a Komi Köztársaság és a Komi-Permják Autonóm Körzet között gyakorlatilag nincsenek infrastrukturális kapcsolatok: nincs sem út, sem vasút. Sőt, nincs ilyen kapcsolat a Komi Köztársaság és a Permi Terület/Kraj között sem. Sziktivkarból Kudimkarba csak Kirovon keresztül lehet utazni. Mindenesetre az a tény, hogy a permjákok egyáltalán nem próbálták meg kihasználni a lehetőséget, hogy a Komi Köztársasághoz csatlakozzanak, jól mutatja, mennyire nem érzik magukat egy népnek a zürjénekkel.

A jazvai komik

A jazvai komik a valamikori Permi Területen, a Komi-Permják Autonóm Körzeten kívül, annak határától kb. 100 km-re keletre, Krasnoviserszk városa környékén, a Jazva folyó mentén élnek.
Komiul kominak, oroszul permjáknak nevezik magukat, ezért egyes (főleg permják) kutatók a komi-permjákok egy csoportjaként tartják számon őket. Valójában nyelvük jelentősen eltér mind a zürjén, mind a permják nyelvjárásoktól, így célszerűbb egy önálló komi nyelvjárásról beszélni. (Sőt, míg a zürjén és a permják között nehéz nyelvi alapon meghúzni a határt, a jazvainak nincsenek más nyelvjárásokhoz közelítő változatai.) Az adatok szerint az ötvenes években alig háromezren beszélhettek jazvaiul, és ők is meglehetősen eloroszosodtak. Éppen ezért a szakemberek joggal következtettek arra, hogy ez a nyelvjárás kihalt. Ám a kilencvenes években kiderült, hogy még mindig kb. kétezren beszélik – sajnos azonban a gyerekek egyre kevesebben. Éppen ezért fontos, hogy 2003-ban ábécéskönyv jelent meg, mely az anyanyelvi oktatás alapjait biztosítja. (Jazvai irodalmi nyelv nincs, a helyesírást pedig lényegében ez az egy könyv jelenti.) Ettől függetlenül kérdéses, hogy meddig lesznek még ennek a változatnak beszélői.

Az izsmaiak

Az izsmaiak a komi-zürjének egy csoportja. A köztársaság északi részén az Izsma (komiul Izsva) folyó mellett élnek, de egyes csoportjaik a köztársaságtól északra, az Uráltól keletre, ill. a Kola-félszigeten is megtalálhatóak. A 16. század környékén vándoroltak északra, kihasználták a szibériai kereskedelmi utakat, ezzel jelentős haszonra tettek szert, viszonylag jó módban éltek. Elsajátították a nyenyecektől a réntartás fortélyait, a 18. században szinte ipari méretűvé fejlesztették a réntartást. Nyelvüket és kultúrájukat erős nyenyec hatás érte, különböznek a többi komitól.

Az izsmai komik szervezete, az Izsvatasz újabban azon igyekszik, hogy az izsmaiakat őshonos kis néppé (oroszul коренной малочисленный народ) nyilvánítsák. Az ilyen státuszt élvező népek tagjainak Oroszországban nem kell fizetniük az erdők és vizek használatáért, és területükön tilos ipari tevékenységet folytatni. Jelenleg az izsmaiak nem élvezik ezeket az előnyöke, míg hasonló életmódot folytató nyenyec vagy hanti szomszédaik igen. Az izsvaiak tehát nem elsősorban azért kívánnak önálló néppé válni, mert nem érzik magukat kominak, hanem azért, hogy azokat a jogokat, melyekkel a 20. század elején még rendelkeztek, és amelyekkel szomszédaik még most is rendelkeznek, visszanyerjék.

2009. január 10., szombat

21. Finnugor Szeminárium (második nap)

A 21. Finnugor Szeminárium második napján különböző aktualitásokhoz kötődő beszámolókat hallhattunk.


9:15 Havas Ferenc a finnugor mesterképzés (MA) helyzetéről szólt. Azoknak a tanszékeknek, amelyek azonos témában MA-képzést szeretnének indítani, konzorciumot kell létrehozniuk. Az ELTÉn egy finnugor mesterképzés indul, tehát nem lesz finn és észt szak, csak szakirányként. A felvételi vizsgák a szakirányokra közösek.

Bakró-Nagy Marianne és Mészáros Edit a Szegedi Egyetem nevében számolt be arról, hogy ott is elindul a finnugor MA, itt szamojedisztika uralisztika szakirány van, emellett finnül vagy észtül és egy kisebb finnugor uráli nyelven kell tanulni. A felvételi inkább csak elbeszélgetés, hogy a más BA-képzésről érkezőket is megismerjék.

Maticsák Sándor a Debreceni Egyetemről szólva elmondta,hogy egy, fennisztika szakirányban indul MA-képzés.

Csúcs Sándor a Pázmány Péter Katolikus Egyetem nevében arról számolt be, hogy csak a magyar szakon belül van finnugrisztika szakirány. Havas Ferenc és Bakró-Nagy Marianne elmondta, hogy hasonló
magyar szakos szakirány van az ELTÉn és Szegeden is.

Pusztai János elmondása szerint a szombathelyiek még nem döntöttek, de finnugor BA valószínűleg lesz.


9:35 Csúcs Sándor lépett a pulpitusra. A tudósító sajnos nem tud az előadásról beszámolni, mivel egészségügyi okokból távoznia kellett.


10:05 Kozmács István számolt be a Finnugor Írók Világtalálkozójáról. A magyar csoport delegáltakból és meghívottakból álltak. A delegátusban az írószövetségek képviselői voltak, nekik az tünt fel, hogy rengeteg volt a protokoláris rész, nem volt érdemi vita, kevés szó esett valódi irodalmi kérdésekről. Egyébként a Finnugor Világban Nagy Katalin beszámolóját ajánlja.

10:10 Hoppál Mihály beszélt az Uráli Mitológiák könyvsorozatról. Hosszas bevezetője után, melyben az is elhangzott,hogy az 1994-es konferencián még nem láthatták előre a Szovjetunió szétesését, lassan rátért a sorozatra. Oroszul 1999-ben jelent meg a komi, majd a következő években a hanti és a manysi kötetek. 2003-tól az Akadémiai Kiadónál angolul is megjelentek. Hoppál
szerint a cél az lenne, hogy a saját nyelvükön is megjelenjenek. (A tudósító a manysi és hanti kötettel kapcsolatban kénytelen kétkedését kifejezni.) 2004-ben megjelent egy udmurt mitológia is, de a sorozaton kívül, Hoppál szerint az udmurtiai szakemberek személyes ellentétei miatt. Hasonló okokból a sorozaton kívül jelent meg a mordvin mitológia is. Jelent meg szölkup mitológia is, szintén a sorozaton kívül. Várható egy mari mitológia megjelenése is.

Mint Nagy Katalin hozzátette, 2006-ban kolai lapp mitológia is megjelent.

10:50 Lázár Katalin ismertette a Sudár fenyő nőtt az erdőn című köteről. A hatvanas években Vászolyi Erik által gyűjtött 158 dalból álló komi népdalt, amit az MTA Néprajzi Intézet
őrzött. Lázár Katalin ezt az anyagot, ill. a Vászolyi Erik által adott további dalokat dolgozott fel a kötetben. A kötet nem tartalmazza a teljes anyagot, az egyértelűen orosz dalokat a kötetből kihagyták. A két népdalkincset nem lehet egyértelűen elválasztani. A kötetbe végül 103 dallam került be. Orosz hatásra a kétszólamú dalok is elterjedtek a komik körében, de a kétszólamúság másképp működik a komiknál, mint az oroszoknál. A bizonyos dallamok nagyon népszerűek, ezeknél inkább a szövegek fontosak, sokszínűek.

11:10 Kávészünet

11:50 Pusztay János a Collegium Fenno-Ugricum működéséről számolt be. Az intézmény Badacsonytomajon működik, célja hogy segítsége nyújtson az oroszországi finnugor népeknek. Így részt vesznek ezeken a nyelveken tudományos terminológia kialakításában, hogy ezzel is segítség az anyanyelvi oktatás elindítását. (Az orosz alkotmány szerint ugyan negyedik osztály felett csak oroszul lehet tanulni, de pl. Baskíriában és Tatarsztanban érettségiig is lehet anyanyelven tanulni.) Kiadnak egy könyvsorozatot az oroszországi uráli népekről, ez oroszul, angolul és az adott népek nyelvén is megjelenik. A tervek szerint minden monográfia meg fog jelenni lehetőleg mindenolyan nyelven, amely népről monográfia készült. A következő program az adott területről szóló zsebenciklopdiák kiadását célozza.

Ezután a hozzászólások és a válaszok hosszú időt vettek igénybe, ezek ismertetésétől itt a tudósító eltekint. Ezután a szűkös fennmaradó időre való tekintet nélkül Szíj Enikő hosszasan évfordulókat, konferenciákat és kiállításokat sorolt fel, ill. kitért Lomonoszov Budapesten az 1860-as években felállított szobrára.

12:50 Mácsai Boglárka számolt be a baskírai udmurtok között 2008. augusztusában végzett terepmunkáról. Tatjana Minjahmetova meghívására négyen vettek részt. A hét, udmurtok által lakott
baskortosztáni járás közül négy járásban jártak. Felkerestek tisztán udmurt és vegyes (udmurt–tatár) falvakat is. Felkeresték a szent helyeket. Ezek igen sokszínűek, egyes helyek elkerítettek, imaházak is vannak, ás szent helyek az erdőben vannak, építmények nélkül. A terepmunka inkább feltérképező jellegű volt. A tervezett kutatások a terület gazdasági, vallási kérdéseket, ill. azt kívánják vizsgálni, hogyan formálódik a nemzeti öntudat ezen a többnemzetiségű területen. Megemlítette, hogy a baskíriai tatárok száa igen magas, ők követelték is a tatár nyelv hivatalossá tételét az orosz és a baskír mellett. Baskíria egyébként a központtól legnagyobb függetlenséget kivívott köztársaságok egyike, emellett az etnikai tudatot egyik legerősebben ápoló köztársaság is. Ez a folyamat erősítette az udmurt
nemzeti öntudatot, ill. az udmurt pogány vallás gyakorlását is. (Hasonló folyamat figyelhető meg a baskíriai mariknál is.) Az imahelyeket jól láthatóan jelenítik meg, egyfajta etnikus szimbólumként. Beszámol a második világháború, ill. az afganisztáni és a csecsen háború halottairól való kultikus megemlékezés. Ez a fajta kultusz egyfajta összoroszországi nemzettudat megkonstruálását szolgálja. A hazára való hivatkozás, a hazafias cselekedet (értsd: hősi halál)
szinte vallásos megjelenítése egyfajta életprogrammal szolgál. A kutatás a későbbiekben az udmurt identitás és az oroszországi hivatalos identitásépítés viszonyát kívánja vizsálni.


Mivel a szervezők hibájából az utolsó két előadásra már nem maradt elég idő, az utolsó előadás főszerepői inkább lemondták előadásukat, hogy az utolsó előtti előadás teljesen egészében lemehessen.

A tudósító nem tudja, örüljön-e vagy szomorkodjon, de meg kell állapítania, hogy a két nap tudományosan legmagasabb színvonalú előadását egy diplomával még nem rendelkező hallgató tartotta. Az azonban a hazai finnugrisztika számára mindenképpen elgondolkodtató tény, hogy ő sem finnugor szakról került ki.

21. Finnugor Szeminárium

Több mint két évtizede szokás, hogy egy január eleji hétvégén az uráli népekkel és nyelvekkel foglalkozó szakemberek ill. a kapcsolódó szakokon tanuló diákok találkoznak. A program hol szakmaibb, hol kötetlenebb. Idén, a 21. alkalommal, az ELTE BTK, pontosabban annak Finnugor Tanszéke a házigazda. A hivatalos program itt olvasható.

Az alábbi feljegyzések az előadásokkal párhuzamosan készültek, ezért a megszokottnál is több lehet a gépelési hiba. Az adatok esetében is lehetnek apróbb pontatlanságok, az ilyeneket felfedezők kommentjeikben természetesen helyesbíthetnek, előre is köszönjük.

11:20 Havas Ferenc köszönti a megjelenteket. Elmondja: az első napon a téma a finnugor nyelvrokonság eszméjének státusza Magyarországon. (A tudóstó kételkedik, hogy az „eszme” terminus bármilyen értelemen helytálló-e.)

11:30 Kapitány Ágnes és Kapitány Gábor. Ők kulturális antropológiával és szociológiával foglalkoznak. KG a rokonságkeresést szövetségkeresésnek tartja. Ezért a legvonzóbb rokonoknak a nagy birodalmak bizonyulnak, mindenhol ilyen irányba folyik a keresés. A
hasonló sors is felkeltheti a rokonítás vágyát (baszkok). A genetikai kutatások eredményei sem meghatározóak, genetiailag a környező szláv népekhez állunk a legközelebb, ennek mégsincs különösebb következménye. A környező népeknél a hasonló sors sem meghatározó
ilyen szempontból. A pillanatnyi politikai konstelációk is meghatározzák a rokonítási divatokat, a szovjet megszállás idején a finnugor rokonság tagadása a szovjetellenes eszmékhez is kapcsolódtak. Szerinte a sumer rokonítás egyik eszmei alapja, hogy a sumer Mezopotámiában az egyetlen jelentős nem sémi nép. A finnugor rokonításnak nem kedvez, hogy semmilyen hagyomány nincs, ami érzelmileg megerősítené. Ezzel szemben pl. a hun–magyar rokoságnak hatalmas irodalmi, képzőművészeti hagyománya van. KÁ szerint a közfelfogásban, ill. az egyes művekben a tények és a mítoszok egyfajta kontinuumban keverednek egymással. A traumák (pl. Trianon) különösen hozzájárulnak a jelentős rokonok kereséséhez, a dicső múltról való ábrándokhoz. Jelentős szerepet játszik az ellenzékiség is (ez esetben a „hivatalos tudományoss” ellen). A folyamatos történelmi frusztráció is az ábrándokat erősíti. Emellett jelentkezik az értékrend és általában a társadalom elbizonytalanodása.

A tudósító szerint, bár az előadás kétségtelenül tartalmazott érdekes részleteket, az elhangzottak nagy része kézenfekvő megállapítás volt. Az előadás ad hoc gondolatokra épült, nem volt világos gondolatmenete, sok volt benne az ismétlés. Konkrét eredmény csak az
előadás legvégén hangzott el: míg 1998-ban Mo-n a megkérdezettek több, mint fele sorolta a finnugor rokonságba, addig Erdélyben alig több, mint negyven százaléka. Ezzel szemben ugyanitt a hun rokonságot több, mint 30% váasztotta. Magyarországon a török rokonságot 2%, a sumért 1% választotta.

12:00 Lukácsi Béla a médiában megjelenő nézeteket elemezte. Egy agresszív levéllel kezdte, amit azért kapott, mert Alinei könyvéről készített műsort, melyben a könyvet negatívan ítélték meg. Erre a könyvre egy, a Magyar Rádióban elhangzott interjú alapján figyelt fel. (A kötet utószójának szerzője ebben azt nyilatkozta, hogy Alinei nem tud magyarul de annál nagyobb a tejesítméye.) A kötet mögött a Magyarok Világszövetsége állt. A kötet a médiban is nagy szenzációt keltett, részben az újságírók inkompetenciája, részben az ilyen eszmék iránti elkötelezettsége miatt. LB szerint az újságírók gyakran jobb megyőződésük ellenére reklámozzák az ilyen műveket, mert (legalábbis szerintük) ilyen szezciókra van tömegigény. A dilettáns interjúalanyokat sokszor professzornak tituálják, hangzatos intézményneveket kötnek össze a személyükkel. Bár a törvéy szerint a Magyar Rádiónak a tudományt kell terjesztenie, ill. áltudományos hírekről csak kellő magyarázattal számolhatnak be, a valóságban sajnos e kötelezettségüknek nem tesznek eleget. (A rádió új vezetése óta a helyzet javult, a dolozók egy része korábban hiába tiltaozott.) A hallgatóság jót szórakozott és szörnyülködött néhány részleten a Vasárnapi Újság adásaiból (Badinyi Jós Ferenc, Kiszely István, hallgatói hozzászólások: „(a csehek, szlovákok) akár történelmet is hamisítanak a nagy múlt érdekében”, bezzeg a magyarok). LB szerint a tudomány eleve vesztes, hiszen a bonyolult kutatások során megszületett eredményeket nehéz közérhető formában közzétenni. Az úságírók nyomás alatt állnak, pl. a Magyarok Világszövetségének elnöke tiltakozott az Alineiről szóló műsor miatt.

12:30 Hozzászólások

Fancsaly Éva: a Dunántúli Napló rendszeresen közöl olyan cikkeket, amelyek a „finnugor elmélet” bukásáról számolnak be. Cáfolatot közölni nem hajlandóak.

Kozmács István: Alinei valójában az uráli nyelvek közé sorolja az etruszkot, tehát nem tagadja a magyar uráli/finnugor rokonságát. Ezt azonban el szokás hallgatni. Alinei egyébként azért kezdte a magyarhoz hasonlítani az etruszkot, mert a magyarok élnek a Kárpát-medencében. Saját maga nyilatkozta, hogy ha a lengyelek élnének a Kárpát-medencében, akkor a lengyellel vetette volna össze az etruszkot.

12:50 Ebédszünet

Az ebédszünet után a középiskolákban tapasztalható helyzetről esett szó.

14:25 Fancsaly Éva az általános és középiskolai tankönyveket tekintette át: 23 történelem és 23 nyelvtankönyvet nézett át. Felmérése alapján Pécsett ezek közül csak hármat használnak. Országos felmérést is próbált végezni, sikertelenül: a kiadók üzleti titokra hivatkozva nem adják ki az adatokat. A könyveket 3 szempont szerint vizsgálta:

1. Mennyire tükrözik az új eredményeket: az őshaza tekintetben a legújabb (30– éves? FL) eredményeket közlik. A pollenanalízist és a nyelvészeti paleontológiai alapvető módszereit nem ismertetik,ellenben a bizonytalanságra helyezik a hangsúlyt. A szabályos hangmegfelelés fogalma teljesen hiányzik a történelemkönyvekől. Egy történelemtankönyv szerint a szavak és a nyelvtan hasonlósága már bizonyítja a nyelvrokonságot. A nyelvtankönyvek viszont már a szabályos hangmegfelelésekre teszik a hangsúlyt, és azt is kiemelik, hogy a túlzott hasonlóság inkább gyanús, mint meggyőző. Csak 5 történelemés csak 5 nyelvtankönyv emeli ki, hogy a néprokonság nem azonos a nyelvrokonsággal. A történelemkönyvek felvetik a nyelvcsere lehetőségét, de nem bizonyítják, sőt, arról sem mondanak semmit, hogy hol és mikor történt volna nyelvcsere. Bakay szerint a finnugorok vették át a magyar nyelvet. A történelemkönyvek elsősorban a hun–szkíta alternatív rokonságot említik, a nyelvtankönyvek általában szólnak ezekről az „elmélet”-ekről. A történelemkönyvek inkább a bizonytalanságot hangsúlyozzák, a nyelvtankönyvek kereken elutasítóak. A nyelvtankönyvek a finnugor népek kultúrájáról is szólnak. Gyakori, hogy a magyar és a mari zenét egynek tekintik. Egy tanári kézikönyv külön felhívja a figyelet arra, hogy mennyire veszélyesek a nacionalista rokonítási elméletek, ill. hogy szigorúan küönböztessék meg a nyelv- és vérrokonságot.

2. A középiskolai tankönyvek (akár az egy kiadónál megjelentek) nem
utalak egymásra.

3. Végül mennyire segítenek a tankönyvek az elképzelések közötti
eligazodásban? Fancsaly szerint semennyire,különösen a történelemkönyvek, amelyek a bizonytalanságot hangsúlyozzák, mintegy egyenesen teret adva az „alternatív elmélet”-nek.


14:50 KorenchyKorencsi Krisztina Pedagógiai szakdolgozatát a nyevrokonság középiskolai tanításáról írta. Jeleneg egy műszaki szakközépiskolában tanít, ahol nem jelentős a nyelvi kérdések iránti érdeklődés. Tapasztalata szerint Finn- és Észtországban mindenki rokonként fogadja a magyarokat, minden észt olvasta legalább a Pál utcai fiúkat. A magyar nemzeti alaptanterv kb. 2–3 órát biztosít a nyelvrokonság tanításra. Az anyag mennyisége miatt több idő nem is igazán lehet erre a témára fordítani. Szerinte a tankönyvek ebből a szepontból elég jók, nem tehetők felelőssé a jelenlegi helyzetért. Úgy véli, a finnugor rokonság oktatása sok másra is használható, pl. hogy a kisebbségi nyelvi helyzetéről, a nyelvhalálról szóljunk. A rekonstrukciós módszer viszont rejtvényfejtő feladatként tárható a diákok elé.

15:10 Klima László (Nagy Emília vizsgálata alapján) a magyar nyelv finnugor eredetének középiskolai oktatásáról, ill. középiskolások körben tapasztalható elfogadottságáról beszélt. Egy IX. kerületi gimnáziumban 4 tanár (3 magyartanár) 5 osztályban végzett felmérést. Mivel az eredmények statisztikailag nem sokat mondtak, ezeket nem idézzük. Azt megjegyezék, hogy a többség teljesen közönbös a téma iránt, viszonylag ritka a finnugorellenes megnyilvánulás. Egy 17 éves gyerek szerint jobb lenne, ha sumerok lennék, mert arra igazán büszkének lehetne lenni.

15:20 Schiller Mariann, a Radnóti Gimnázium magyartanára azt hangsúlyozta, hogy a finnugor rokonság egy gyakorló tanár számára csupán egy a sok tanítandó között. Szerinte a gyakorló tanításra érkező egyetemi hallgatók is meglepődnek azon, hogy nyelvtant kell tanítaniuk. Ennek fő oka, a saját tapasztalatuk szerint a középiskolákban nem tanítanak nyelvtant. Úgy véli, hogy a nyelvtankönyvek elsősorban szép és helyes beszédet, pontos helyesírást kívánnak tanítani, mert szerintük a nyelvhelyességi vagy helyesírási hibák erkölcsi hibát. Aki nem tud helyesen írni, az nem ismeri a nyelvet, aki nem ismeri a nyelvét, az nem tud gondolkodni stb...Ez meghatározza a diákoknak a nyelvtankönyvekhez való viszonyát is. Ami a nyelvrokonságot illeti, nem probléma, mert el sem jut az ingerküszöbig. A nemzeti alaptanterv az alapvető bizonyító eljárások ismeretét írja elő. Ez azonban egy mai diák számára érdektelen, és nem is tudja mihez kötni. Ő is azt emeli ki, hogy rejtvényfejtésként ez is könnyen eladható lenne. Egy új tankönyvcsomagban már van ilyesmire példa.

15:40 Sziráki Zsófia, az ELTE finnugor szakirányos hallgatója. A 2008-as őszi félévben néhány allgató és oktató egy 41 kérdésből álló kérdőívet állított össze, melyek célja annak vizsgálata volt, hogy miként vélekednek a hallgatók a nyelvrokoságról. SZZS a magyar szakos
hallgatókat vizsgált. A hallgatók jelentős része még semmilyen finnugrisztikai munkát nem olvastak, viszont többen olvastak finnugorellenes műveket. Ők azt emelték ki, hogy ezek a kötetek a könyvesboltokban feltűő helyen vannak. A tv- és rádióműsorokkal kapcsoltban azt válaszolták, hogy láttak-hallottak már ilyen műsorokat, de címről, részletesebb tartalomról nem tudtak beszámolni. Szerintük a média mint helytálló nézetekről számol be a finnugorellenes véleményekről. Az ilyen témájú internetes fórumokkal kapcsolatban az agresszív hangnemet emelték ki. A magyar szakos hallgatók a finnugor tematikájú tanegysgeket hasznosnak tartják, úgy vélik, ezeken tényleg megértik a nylvrokonság mibenlétének lényegét. (Ellenben a nyelvészeti tantárgyakat általában száraznak tartják.) Arra a kérdésre azonban, hogy szívesen felkeresnének-e egy nyelvrokon népet, a többség nem válaszolt.

15:55 Dyekiss Virág egyéb egyetemi hallgatók körében végzett felméréseket. A nyelvrokonság bizonyításának fő elemeként csak 23% jelölte meg a szabáyos hangmegfeleléseket. Ellenben hatvan nem uráli nyelvet tudtak megnevezni, amelynek a magyarral való rokonításáról már hallottak. A válaszadók 60%-ának többsége egy finnugrisztikai témájú könyvet sem tudott megnevezni. Arra a kérdésre, hogy elfogadja-e a finnugor nyelvrokonságot, csak 35% vaszolt, többen nem érezték magukat kompetensnek. A felmérés szerint a humán szakosak közül többen nem fogadják el, ellenben a reál szokosak többen vannak azok, akik elfogadják.

16:05 ismét Klima László lépett a pulpitusra, ezúttal Reichenbach György felérése alapján a törtelem szakos hallgatók körében végzett kutatást ismertette. A történészhallgatók többsége elfogadja a finnugor rokonságot. Az ellenzők 5-5%-a tartja rokonnak a sumert, mongol, török
ill. egyébb nyelveket. A többség nem olvasott semmilyen finnugrisztikai szakirodalmat, viszont még kevesebbet olvastak finnugorellenes műveket. Akik olvastak finnugrisztikai szakirodalmat, azok sem tudtak egy ilyen művet sem megnevezni (olyanokon kívül, mint a gimnáziumi nyelvtankönyv). Valamivel pontosabban nevezték meg a finnugorellenes műveket, de itt is sok a pontatlanság. A hallgatók 25%-a kifejezetten nem akarja megkülönböztetni a nyelvi, genetikai és kulturális rokonságot. Szinte mindenki fontosnak tartja a magyar nép származásának kutatását, szerintük ez a kérdés mindenkit izgat, de olvasottságuk nem ezt tükrözik. Klima emítette, hogy az általa indított őstörténeti szemináriumok iránt csekély az érdeklődés.

16:20 Vigh József szintén a történészhallgatók körében végzett felmérést. Mint hangsúlyozta, szociológussal is konzultált a minél semlegesebb megközelítés érdekében. Kétharmaduk vallotta, hogy érdekődik az őstörténet iránt, de ritkán olvas ilyen szakirodalmat: csupán 5% olvas is ilyen témájú könyveket, cikkeket. 43%-uk vélte, hogy a magyar finnugor eredetű, 23%-nem tudja, 12% szerint török eredetű. Az adatok hitelességét megkérdőjelezi, hogy mind a fővárosban, mind a vidéken középiskolát végzettek 45%-a tartja finnugor eredetűnek a magyart, de összességüknek már csak 43%-a. A finnugor rokonságok vallók szüleinek inkább reál a végzettsége (konkrét számadatokat nem kaptunk).

A tudósító igen bizalmatlan, hiszen mégiscsa furcsa, ha két, ugyanazon időben ugyanazon egyetem ugyanazon szakos hallgatói körében végzett egyik felmérés szerint a halgatók több mint 80%-a, a másik szerint 43%-a fogadja el a magyar nyelv finnugorságát, akkor ott valami nincs rendben. Ez az egy eltérés azonban megkérdőjelez minden más elhangzott eredményt is.

16:40 Kávészünet

17:10 Kiss Gy. Csaba, az ELTE BTK művelődéstörtneti tanszékének munkatársa, a közép-európai nemzetek származási mítoszairól beszélt. A nemzettudat fontos elemei a szent helyek,folyók, hegyek, az emékezet helyei. Meghatározóak az alapítási mítoszok, ill. különösen
Közép-Europában a nyelv kérdése. A nyelv különösen ott játszott fontos szerepet, ahol az államiság minimális keretei sem voltak adottak. Kérdésként teszi fel, hogy a nyelv szerepe a magyar nemzettudatban nincs-e túldimenzionálva. A románoknál a dák, a horvátoknál az illír rokonítás fontos része a nemzettudatnak. A szlovák nemzetmítosz szerint (Kollár alapján) a szlávok bölcsője a Tátra alatt volt: Szlovákia minden szláv őshazája (ők kerülnek a középpontba), ők mindig is ott voltak, nem kellett hont foglalniuk. (Hasonló mítoszok a horvátoknál is vannak.) A horvátoknak az iráni származásról is vannak mítoszaik: a horvát népnévnek nincs szláv etimológiájú magyarázata, iránit viszont taláni véltek. Ebből jutottak egyesek arra a következtetésre, hogy a horvátok nem szlávok, hanem irániak. A lengyeleknél viszont hasonló érvek alapján a nemességet tartották szarmatáknak, a jobbágyságot szláv eredetűnek vélték. A 19. században a szláv közösség is egy mítosz volt. A nyelvi hasonlóság ugyan nagy, sokszor nincsenek is világos határok a nyelvek között. Ebből egyfajta közös szellemre, közös sorsra is következtettek. Ugyanakkor közöttük is hatalmas kulturális, művelődésbeli különbségek vannak, még olyan, nyelvileg alig elválasztható közösségek között is, mint a horvátok és a szlávok.

17:35 Simoncsics Péter szerint a finnugor rokonságot nem bizonyították, mert előzetesen ilyen feltevés nem volt, hanem ezt találták. (Ez tényszerűen nem igaz, hiszen Hell Miksa kifejezetten azért vitte magával Sajnovicsot Vardö-be, hogy megvizsgálja: valóban rokon nyelv-e a magyar és a lapp.) „Minden tanulás önkorlátozás” – mondja Simoncsics, de a tudósító még az előadás tizedik percében sem érti, hogy miről beszél. (Az előadás címe Az összehasonlító módszer pedagógiai hasznáról, de folklorisztikus látásmódról, a fák mozgásáról és a naív festőkről is szó esik, meg a parasztság sorsáról és a mobiltelefonokról is, csak az összehasonlító módszerről és annak pedagógiai hasznáról nem.) Azelőadó arról beszél a nyelvészközönségnek, hogy a nyelvek egyenrangúak. Talán azt hiszi, hogy egy bevezető kurzusra érkezett. Azt mondja, hogy Marcantonio művében a valószínűségszámítás újdonság, majd a következő tagmondatban arra emlékeztet, hogy a valószínűségszámítást már a hatvanas években is használta a glottokronológia.

A tudósító csak csodálkozik. Úgy véli, hogy ha egy rendezvényre finnugristák szakmán kívülieket is meghívnak, legalább akkor illene odafigyelniük arra, hogy ne olyan finnugrista előadókat kérjenek fel, akik az egész szakmáról kedvezőtlen képet sugallnak. Az azonban, hogy a hallgatókat kellő felkészítés nélkül küldik ki száz ember elé előadni, illetve hogy a szakma leglecsúszottabb elemeit szakmailag legkevésbé felkészült tagjait állítja a kivülállók elé, a szervezők legmagasabb fokú hanyagságáról és felelőtlenségéről tanúskodik. (Ehelyett azt vélik megoldásnak, ha a felháborodottan zúgolódó közönségre rászólnak, hogy ne beszélgessenek.) Vagy tényleg nem látják, kit hívtak meg? A tudósító véleménye szerint ez sokkal riasztóbb jelenség, mint az, hogy néhány iskolázatlan vagy súlyosan frusztrált egyén azzal vigasztalódik, hogy ősei birodalmat teremtettek Mezopotámiában.