2009. május 8., péntek

Finnugor várak/1. – Koporje

Koporje Oroszországban, a Leningrádi terület Lomonoszovi járásában található, a Koporka (más források szerint Koporje) folyócska partján, egy magaslaton. Hogy jobban értsük: az egykori Inkeri vagy Ingermannland területén, a Finn-öböl vizétől csupán pár kilométernyire Inkeri belseje felé. E területért évszázadokig folyt a háborúskodás, eleinte a német lovagok és Novgorod, majd Svédország és Oroszország között. A sokszor kiújult csatározások következtében a finnugor őslakosság olyannyira megritkult, hogy a vót nép és nyelv lényegében kihaltnak tekinthető. Becslések szerint a vótok létszáma 100, de inkább 50 fő alatt van.
Koporje az 1600-as években


A novgorodi 1. krónika a 6748. (1240.) évnél ezt írja: „Ezen a télen a németek a csúdokkal a vótok ellen mentek, és győztek és adót vetettek ki rájuk, Koporja környéken pedig erődítményt építettek.”

Ez igen sportszerűtlen cselekedet volt a németektől: kihasználták a tatárjárás okozta felfordulást, az orosz fejedelemségek végveszélybe sodródását. Novgorod városa azonban elkerülte a pusztulást, fejedelme egy év múlva visszavágott:

„A 6749. (1241.) évben. … Ugyanebben az évben Olekszandr fejedelem a novgorodiakkal és a ladogaiakkal, a karélokkal és az izsórokkal a németek ellen ment Koporjába, és bevette a várost, a németeket Novgorodba vitte, a többieket meg szabadon engedte; a vót és csúd árulókat azonban felakasztották.”

Látható, hogy ekkoriban még a Baltikum finnugor őslakói önálló hadrendekbe szerveződve, saját parancsnokaik alatt küzdöttek.

Koporje (vagy Koporja) 1256-ban is szerepel egy híradásban. Ekkor a svédek érkeztek finn (suomi és häméi) segédcsapatokkal Inkeri keleti határára, és erődépítésbe kezdtek a Narvánál (ez lett később Ivangorod). Alekszandr Nyevszkij először Koporjébe ment, azt a látszatot keltve, mintha a novgorodi területre betört svédek és segédcsapataik ellen indulna, de onnan Finnország felé fordult: „És elérték a häméiek földjét, egyeseket megöltek, másokat foglyul ejtettek; és a novgorodiak Olekszandr fejedelemmel mindnyájan épségben visszatértek.”

Koporje lett Novgorod vót körzetének (Водьская пятина/Vogyszkaja pjatyina = Vót ötöd) a központja. Inkeri és lakói, a vótok és inkerik/izsórok még évtizedekig Novgorod fennhatósága alatt maradtak, de a harcokban fokozatosan felőrlődtek. Nyilván megindult eloroszosodásuk is. A 6846. (1338.) évnél ezt olvashatjuk: „Ugyanebben az évben a németek eljártak a városból (Viborgból) Toldoga (település Nyugat-Inkeriben) ellen harcolni, és onnan a vót földre kívánkoztak, s nem foglaltak el semmit sem: mivel a koporjaiak elsáncolták magukat, és Fedor Vasziljeviccsel kitörtek, és megverték a németeket; és ott megölték Mihej Koporjanyint, a jeles férfiút, Fedor alatt pedig megsebesítették a lovát, de neki magának nem esett bántódása, mivel csak néhányan törtek ki.”

A Novgorodi 1. krónikában utoljára az 1383. évben említik Koporjét, de a vótokat már nem. A vár azonban nem veszíti el jelentőségét, sőt Ivangoroddal és Jammal együtt folyamatosan karbantartják, fejlesztik, akár svéd, akár orosz uralom alatt van éppen. Az állandó korszerűsítéseknek köszönhetően az erőd egyre nagyobbodik, terjeszkedik. Egykori nagysága folytan romjaiban is igen tekintélyes. Ma népszerű kirándulóhely, turisztikai látványosság. Az interneten Koporje történetéről is tájékozódhatunk, de sok fotót is találunk az egykori vót körzet székváráról.A koporjei vár romjai


Koporje részletes története a Világ várai című orosz nyelvű honlapon:
http://www.allcastles.ru/russia/koporye.html

Orosz fotóoldalak Koporjéről:
http://photohost.ru/showgallery.php?galleryid=3344
http://www.dorogami.ru/okrest1.html

Koporje angolul a Wikipédián:
http://en.wikipedia.org/wiki/Koporye

Koporje észtül a Wikipédián:
http://et.wikipedia.org/wiki/Koporje

Koporje finnül a Wikipédián:
http://fi.wikipedia.org/wiki/Kaprio

Koporje az Északi erődök honlapon angolul:
http://www.nortfort.ru/koporje/index.html

Angol nyelvű fotóoldal Koporjéről:
http://enlight.ru/camera/106/index_e.html