2009. április 10., péntek

A Marsról jöttünk?

Mi, magyarok bizonyosan. Ezt többrendbeli abszolút hiteles tudományos kutatások igazolják. Na de, mi van akkor a finnugorokkal? Hol alakult ki a finnugor alapnyelv? Hol volt a finnugor őshaza? Nyilván azt is a Marson kell keresnünk. Szenzációs új elméletem három alappilléren mint szilárd bástyákon nyugszik:

1. Amatőr őstörténészek és UFO-kutatók felismerései a magyarság űrbéli, azon belül marsbéli származásáról.

2. Az USA tudományos köreiben a 20. század közepén elterjedt vélemény szerint az emigráns magyar tudósok annyira kiemelkedő intelligenciájúak, hogy nem lehetnek a Földön élő emberi faj leszármazottai, ők a Marsról érkeztek.

3. A magyar finnugor nyelv.

Adataim az Internetről származnak.
Az 1. állításhoz
A magyar űrhajósok érkezéséről Plessa Elek két könyvben számolt be:

a) Pál-Ősü Elek űr-ős tudatása az emberi beszédről. „Az emberi beszéd Isten gravitációs sugallatának a szólása.” New York, 1985.
b) A fajokat a Földre hozó Űr-ősök (Messiások). New York, 1986.

Az a) pontban idézett műből magyar–görög, magyar–szanszkrit és magyar–angol szófejtések találhatók itt: http://axolotl.uw.hu/csabitas.html#je, Rédei Károly pedig a két mű alapvetéséből idéz Őstörténetünk kérdései (Balassi, Bp. 20032) című művében. A minket érdeklő részek elérhetők az interneten. Plessa Elek első könyvében ezt írja: „A Biblia-fordítók szerint: Kürios = Isten. A magyar nyelv tanulsága szerint: Kürios = Giri-ős = Gir-fajok Űr-őse, aki a világűr távoli helyéről magyar fajokat hozott erre a földre.” A másodikban pedig ezt: „Elek Űr-ős első térésekor a kárpáti magyar fajt hozta, űrhajója Erdélyben, Gyulafehérvár térségében ért földet…” Láthatjuk tehát, hogy a magyarok a világűrből érkeztek. Könyveiben azt is bizonyítja a jeles szerző, hogy a magyar volt minden földi nyelvek őse. Na de, honnan érkeztek a magyarok? A végtelen világűr mely szegletében volt őshazájuk? E kérdésre a választ Oláh András UFO-kutató adja meg: Magyarok jártak a Marson! (Lásd: http://iqdepo.hu/dimenzio/28/28-02-04.html) A Mars bolygón négy nagy hegy látható: A hegyek háromszög alakban helyezkednek el. Elhelyezésük mesterséges, építésük valószínűleg antigravitációs technológiával történt. Ezeken a hegyeken (valójában mesterséges vulkánokon) arcok láthatók. Pl. egy oroszláné. Az pedig a magyarság ősi jelképe. Az oroszlán szó etimológiája: orros lány. Mindeddig tévesen török átvételnek gondoltuk, de most végre helyükre kerültek a dolgok. Legalábbis őstörténetünkben. Mert ez a szófejtés azért okoz némi problémát, de az már a zoológusoké: ha minden oroszlán lány, akkor hogyan szaporodnak?
Áttekintve a fenti eszmefuttatásokat, némileg megrendültem. Igen nagy butaságok. Ha viszont figyelmen kívül hagyom őket, hogyan fogom bizonyítani, hogy a magyarok és minden finnugorok a Marsról jöttek?

A 2. állításhoz
A téma hazai feldolgozója Marx György. Angol nyelvű könyve: The Voice of the Martians 1994-ben jelent meg. Magyar nyelven újabb adatokkal kiegészítve 1997-ben, majd 2000-ben jelent meg (A marslakók érkezése. Magyar tudósok, akik nyugaton alakították a 20. század történelmét. Akadémiai Kiadó. Bp. 2000.). A Fizikai Szemle 1997/3. számában Marx György A marslakók legendája címen ismerteti a mítosz születését. Cikkének mottója Isaac Asimovtól származik: „Az a szóbeszéd járja Amerikában, hogy két intelligens faj létezik a Földön: emberek és magyarok.”
Idézi Enrico Fermi egyik híres kérdését is, amely arra vonatkozott, hogy miért nem találkozunk végre földönkívüliekkel. A választ Szilárd Leó adta meg: ők itt vannak köztünk, de magyaroknak mondják magukat.

E játékos ötletet ragyogó elmék aztán tovább csiszolgatták. Leon Lederman könyvében ezt olvashatjuk: „Nem, most nem egy második űrtanmese következik, a történet igazi marslakókról szól. Azokról, akik a 20. század első felében beszivárogtak a világ legjobb egyetemeire és kutatóintézeteibe; pontosabban arról az előőrsükről, amelyik bolygónkon első bázisukat létrehozta. Azon buktak le, hogy – bármilyen soká gyakorolták is, egyetlen földi nyelvet sem tudtak idegen akcentus nélkül beszélni. Volt egy ügyes trükkjük erre is: magyar emigránsoknak álcázták magukat, hiszen köztudott, hogy a magyarok beszédének van ez a furcsa sajátossága. Olyan fizikusok tartoztak közéjük, mint Eugene Wigner (marsbeli nevén Jenő), Edward Teller (anyanyelvén Ede), Leo Szilárd (eredetileg Leó), vagy a modern matematika géniusza, John von Neumann (a Marson Jancsi).”

A magyar tudósok élvezték tehetségükkel kiérdemelt hírnevüket, a Szilárd Leó által kitalált ötlet hólabdaként görgedt s dagadt tovább. Teller Ede nagyon büszke volt, hogy monogramja (E. T.) is utal földönkívüli származása.

Marx György írásai a magyar marslakókról igazi tudomány- és kultúrtörténeti csemegék. A jelenség társadalomtörténeti előzményeit tovább elemezte Kopátsy Sándor (A magyar marslakók titka. CET Belvárosi Kiadó. Bp. 2002.).

Áttekintve a szakirodalmat, látható, hogy a magyar tudósok marsbéli származása csupán egy játékos parabola. Egy reális jelenség realitásokon túli megragadása. Úgy tűnik, sajnos nem tudom bizonyítani, hogy a magyarok, vagy csak a magyar tudósok a Marsról érkeztek. Habár vannak újabb, igen figyelemre méltó tények: ifjabb Simonyi Károlyt (Charles Simonyit) idézett cikkében (Fizikai Szemle, 1997/3.) Marx György marslakónak nevezi, s lám, Charles Simonyi immár második utazását teszi a világűrben! Vajon miért? Marsi rokonságával kíván kapcsolatot teremteni? Persze ezzel a feltételezéssel is van némi probléma: Charles Simonyinak már az édesapja is rendkívül híres fizikus volt (lásd Simonyi Károly: A fizika kultúrtörténete, több kiadásban is). Akkor hát apa vagy fia jött a Marsról?

Bele kell nyugodnom, hogy szenzációs elméletem egyelőre nem igazolható, mivel a 2. állítást sem tudom bizonyítani.

Maradt a 3. állítás: a magyar finnugor nyelv.